Seminaar Financiering en Zekerheden

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMPR03206
Vaknaam Seminaar Financiering en Zekerheden
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Financiering en Zekerheden
Leerdoelen De student heeft inzicht in de wijze waarop vastgoed wordt gefinancierd en de problemen die het systeem van ons goederen- en insolventierecht daarbij veroorzaakt. Hij/zij is in staat zelfstandig complexe casus op te lossen, alsmede een standpunt schriftelijk en mondeling te verdedigen en kritisch te evalueren.
Omschrijving In dit vak wordt aandacht besteed aan goederenrechtelijke knelpunten bij de financiering van vastgoed. Daarbij valt te denken aan de wijze waarop zekerheid kan worden verkregen op huurvorderingen en de beperkingen die daaraan zijn gesteld, de mogelijkheid om genotsrechten als zekerheidsobject te gebruiken en de knelpunten bij de executie van vastgoed.

Werkwijze:
Het vak wordt gegeven in de vorm van werkcolleges, waarbij elke student een presentatie houdt en/of, al dan niet
in groepsverband, een aantal opdrachten uitvoert over een van de hiervoor genoemde onderwerpen.
Om de student kennis te laten maken met de gang van zaken bij een op de financieringspraktijk gericht advocatenkantoor wordt in het kader van dit seminaar mogelijk een bezoek gebracht aan zo’n advocatenkantoor.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur hoorcolleges. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm deelname seminaar
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Co├Ârdinator mr. E.F. Verheul
Docent(en) prof. mr. dr. T.T. van Zanten ,mr. E.F. Verheul ,prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt nader bekend gemaakt. Zie Studentportal (Nestor)[/
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Burgerlijk Recht 2 en Goederenrecht C.S.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Seminaar Privaatrecht 1 met vakcode RGMPR01006 hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Seminaars Nederlands recht - geadviseerd voor Arbeidsrecht) - semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester II keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester II keuze