Seminaar Consumentenrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMPR03106
Vaknaam Seminaar Consumentenrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I (Blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Consumentenrecht
Leerdoelen Doel van dit seminaar is dat studenten na afloop in staat zijn
- zelfstandig informatie (relevante wetgeving, rechtspraak en literatuur) te verwerven op het gebied van het Consumentenrecht.
- de gevonden informatie kritisch te bestuderen;
- de gevonden informatie te verwerken en te behandelen op een gevorderd niveau door er een paper over te schrijven waarin een centrale vraag of probleem wordt behandeld, waarbij juridische ontwikkelingen worden besproken en waar nodig kritisch worden geduid;
- de gevonden informatie te verwerken en behandelen op een gevorderd niveau door er mondelinge presentaties over te houden waarin niet alleen een deelonderwerp wordt uitgelegd maar waar nodig ook kritisch tegen het licht wordt gehouden;
- aan een discussie op het terrein van het Consumentenrecht deel te nemen, onder meer door het innemen van een eigen standpunt en het reageren op bijdragen van anderen.
Omschrijving Het Europese recht heeft een vaste plaats verworven binnen het privaatrecht. Bescherming van de zwakkere partij, de consument, is daarbij een belangrijk doel. Vele middelen worden ingezet om dat doel te bereiken, zoals bijvoorbeeld dwingendrechtelijke bepalingen, herroepingstermijnen en informatieplichten. In dit seminaar wordt vanuit verschillende privaatrechtelijke invalshoeken de rechtspositie van de consument geanalyseerd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de positie van de concurrent en de kleine ondernemer

Werkwijze:
De deelnemers zullen onderzoek verrichten en daarvan schriftelijk en mondeling verslag doen. De resultaten worden in de werkgroep bediscussieerd.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm deelname seminaar, paper(s), referaat/referaten
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. L.B.A. Tigelaar
Docent(en) prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon ,mr. L.B.A. Tigelaar
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt nader bekend gemaakt. Zie Studentportal (Nestor)[/
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Burgerlijk Recht 2, Burgerlijk Procesrecht 1 en Burgerlijk Recht 3.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Seminaar Privaatrecht 2 met vakcode RGMPR01106 hebben afgelegd.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2020 het vak Seminaar Europees Privaatrecht met vakcode (RGMPR03306) hebben behaald.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester I keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester I keuze