Estate Planning en Bedrijfsopvolging

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMPR03006
Vaknaam Estate Planning en Bedrijfsopvolging
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Estate Planning en Bedrijfsopvolging
Leerdoelen De student een stevige, op de materie toegesneden (civiele en fiscale) basis te geven in een opkomend vakgebied dat kan worden uitgeoefend als notarieel/fiscaal jurist bij grote bankinstellingen, als (kandidaat)-notaris, als fiscaal adviseur en als zelfstandig estate-planner. U bent na afloop van dit vak in staat om op het terrein van estate planning concrete casus op gevorderd niveau op te lossen.
Omschrijving Door de toegenomen welvaart overlijden mensen steeds rijker. Ongewenste neveneffecten daarbij zijn, dat een steeds groter gedeelte van de nalatenschap in de Nederlandse schatkist verdwijnt of dat de erfgenamen onderling ruzie krijgen over de verdeling van de 'buit'. Het vak Estate Planning behandelt de (on)mogelijkheden op zowel het civiele als fiscale terrein om e.e.a. - zowel voor als na het overlijden - in goede banen te leiden. Aan de orde komen onder meer de invloed van het gekozen huwelijksvermogensregime, verschillende soorten van testamenten, schenkingen, hoe in dit kader om te gaan met de Successiewet, de Inkomstenbelasting, levensverzekeringen en internationale fiscale aspecten etc.

Werkwijze
Het vak wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Hertentamen is mondeling. Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. W. Burgerhart
Docent(en) prof. mr. dr. W. Burgerhart ,mr. G.A. Tuinstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Compendium Estate Planning, Sdu Uitevers, laatste druk Onder eindredactie van A.R. Autar, C.B. Baard en W.D. Kolkman
Zie ook Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1/9/2018 het vak Estate Planning (6 EC) RGMPR02506 hebben afgelegd.
  • Geadviseerd: kennis van Relatievermogensrecht, Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting, Erfrecht.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester II b keuze
Ma Notarieel Recht 4 semester II b a. (OV)1-4
Open Colleges 1 semester II b keuze