Seminaar Commerciële Contracten

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMPR02206
Vaknaam Seminaar Commerciële Contracten
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I (Blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Commerciële Contracten
Leerdoelen Verwerven van kennis en inzicht in het commerciële contractenrecht. Oefenen in het schrijven van juridische teksten en het houden van mondelinge voordrachten.
Omschrijving Commerciële contracten worden gesloten tussen professionele partijen (B2B) en gaan over transacties als koop, distributie, franchising, dienstverlening, samenwerking etc. Deze contracten zijn vaak gesteld in de Engelse taal en/of beïnvloed door de internationale contractspraktijk. Dit seminaar richt zich op de problemen die in de rechtspraktijk spelen bij deze contracten: problemen rond onderhandelen, garanties, uitleg van het contract, beëindiging van het contract etc.
We bestuderen naast wet, (recente) rechtspraak en literatuur ook voorbeelden van contractsbepalingen.
Werkwijze: de deelnemers zullen onderzoek verrichten en daarvan schriftelijk en mondeling verslag doen. De resultaten worden in de werkgroep bediscussieerd.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm deelname seminaar
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. M.H. Wissink
Docent(en) prof. mr. dr. M.H. Wissink
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Zie Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Burgerlijk Recht 2
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Seminaars Nederlands recht - geadviseerd voor Arbeidsrecht) - semester I keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester I keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester I keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester I keuze