Goederenrecht C.S.

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMPR00306
Vaknaam Goederenrecht C.S.
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Goederenrecht C.S.
Leerdoelen De student heeft inzicht in het verhaalssysteem van Boek 3 BW en de beperkte genotsrechten, alsmede in het systeem van het goederenrecht als zodanig. Hij/zij is in staat complexe casus met verscheidene schuldeisers of anderszins goederenrechtelijk gerechtigden op te lossen, verbanden te leggen tussen beginselen en bepalingen van goederenrecht - ook waar het betreft regels van Europese origine - en standpunten in de rechtspraak en literatuur kritisch te evalueren.
Omschrijving In dit vak wordt aandacht besteed aan het verhaalssysteem van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder ook de goederenrechtelijke zekerheidsrechten. Daarbij komen onder meer aan de orde het verhaalsrecht op goederen, de verschillende vormen van voorrang, vestiging en executie van (stil) pandrecht op zaken en vorderingen, hypotheek, eigendomsvoorbehoud, retentierecht, recht van reclame en (het verbod van) fiduciaire rechtsverhoudingen. Ook worden dwarsverbanden gelegd met het beslag- en executierecht en het faillissementsrecht. Naast het verhaalssysteem van Boek 3 worden de beperkte genotsrechten – vooral het erfpachtrecht - en het appartementsrecht behandeld. De te bestuderen stof bouwt voort op de vakken Burgerlijk Recht 1 en 2.

Werkwijze: Het vak wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en responsiecolleges (optioneel).
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(13x2 uur hoorcolleges en 4x2 uur werkgroep (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. E.F. Verheul
Docent(en) mr. E.F. Verheul ,prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Eventueel nader bekend te maken literatuur. Zie daarvoor Studentportal (Nestor)
Klapper Goederenrecht c.s
Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht, Deventer: Wolters Kluwer, laatste druk W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Burgerlijk recht 2.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Privaatrecht) - semester I b verplicht
Duale Master - Praktijkmaster Notarieel Recht 4 semester I b verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester I b verplicht
Ma Notarieel Recht 4 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze