Sem. IPR en Commerciële Rechtspraktijk

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMIP00206
Vaknaam Sem. IPR en Commerciële Rechtspraktijk
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar IPR en Commerciële Rechtspraktijk
Leerdoelen In dit vak maken studenten kennis met de internationale aspecten van de (commerciële) advocatuur en van het bedrijfsleven. Studenten krijgen inzicht in de wijze waarop (top)advocaten en bedrijfsjuristen te werk gaan bij het voeren van internationale contracts-onderhandelingen, het doen van overnames en het voeren van grensoverschrijdende procedures. Daarbij staat het internationaal burgerlijk procesrecht, het internationaal overeenkomstenrecht en het internationaal aansprakelijkheidsrecht centraal. Tijdens dit seminaar wordt gewerkt met casusposities uit de rechtspraktijk, waarvoor de deelnemers oplossingen dienen aan te dragen. Bij de meeste colleges is een gastdocent uit de rechtspraktijk (advocaat, bedrijfsjurist) aanwezig die samen met de deelnemers de casus doorneemt en uitleg geeft over de verschillende manieren waarop te werk kan worden gegaan. De studenten nemen actief deel aan de discussie. Zo raken zij vertrouwd worden gemaakt met problemen die zich in de praktijk op het gebied van het internationaal privaatrecht (ipr) voordoen en wordt hen geleerd hoe zij daarvoor oplossingen kunnen vinden.
Het seminar biedt verdieping van de kennis die is opgedaan in het hoofdvak Internationaal Privaatrecht. Daarnaast wordt naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van de casusopdrachten aandacht besteed aan het wetenschappelijk verantwoord schrijven en de omgang met bronnen.
Na afloop van het vak kunnen de studenten in grensoverschrijdende en op de praktijk geënte casusposities snel tot de kern van de IPR-problemen doordringen, de relevante wet- en regelgeving selecteren aan de hand waarvan oplossingen moeten worden gevonden en de juridische afwegingen maken en uiteenzetten die daardoor nodig zijn. Bovendien hebben de studenten ervaring opgedaan met het schrijven van juridisch-wetenschappelijk verantwoorde teksten.
Omschrijving Nederland is groter dan het BW. In de commerciële advocatuur, het bankwezen en de internationale ondernemingspraktijk heeft men dagelijks te maken met cliënten die actief zijn in het internationale handelsverkeer. Die praktijk vergt van juristen een gedegen kennis van het internationaal burgerlijk procesrecht, internationaal overeenkomstenrecht, internationaal aansprakelijkheidsrecht.
Aan de hand van casusopdrachten wordt in teamverband gewerkt. Daarnaast bestaat het seminaar uit een aantal hoorcolleges, capita selecta van het internationaal privaatrecht. Een deel van de colleges zal gegeven worden door een of meer (buitenlandse)gastdocenten.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars, aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm deelname seminaar
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. M.H. ten Wolde
Docent(en) Gastdocent(en)
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt tijdens het college opgegeven
Zie ook Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2016 het Seminaar IPR en Rechtspraktijk hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Seminaars Nederlands recht - geadviseerd voor Arbeidsrecht) - semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester II keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester II keuze