Seminaar IPR in de familierechtpraktijk

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMIP00106
Vaknaam Seminaar IPR in de familierechtpraktijk
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar IPR in de familierechtpraktijk
Leerdoelen Dit vak beoogt de kennis van het internationaal privaatrecht (ipr) die reeds bij het hoofdvak Internationaal Privaatrecht werd opgedaan op het terrein van het familie- en erfrecht verder te verdiepen. Nadat u dit seminaar heeft afgerond beschikt u over een uitstekende basis om van start te gaan in de internationale familierechtpraktijk. U bent dan in staat grensoverschrijdende familierechtelijke praktijkcasus te analyseren en daardoor snel tot de kern van de ipr-problemen door te dringen. U heeft kennis genomen van de meest relevante literatuur, jurisprudentie, wet- en regelgeving voor dit rechtsgebied en heeft de kennis en inzichten daaruit bovendien toegepast om tot een oplossing van de casus te komen.
Omschrijving De tijd dat een jurist in de praktijk uitsluitend met Nederlands recht te maken had, ligt ver achter ons. De praktijk, of deze nu in Amsterdam, Groningen of elders wordt uitgeoefend, wordt bijna dagelijks geconfronteerd met vragen van grensoverschrijdend familierecht. Werd bij het hoofdvak Internationaal Privaatrecht nog voornamelijk stilgestaan bij de theorie, tijdens dit seminaar zal de nadruk liggen op de praktische toepassing van de regels van internationaal familierecht. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als echtscheiding, huwelijksvermogensrecht, alimentatie, gezag en omgang, kinderontvoering en adoptie (maar ook erfrechtelijke kwesties worden niet geschuwd).
In dit seminaar wordt aan de hand van casusopdrachten in teamverband gewerkt. We onderzoeken wat er momenteel allemaal al is geregeld, wat nog niet, en hoe dit uitwerkt in de praktijk. Tijdens de bijeenkomsten, waarin een actieve opstelling van u wordt gevraagd, proberen we tot oplossingen te komen voor de praktische problemen die we tegenkomen. Bovendien wordt aandacht besteed aan het wetenschappelijk verantwoord schrijven en de omgang met bronnen (een goede voorbereiding op de scriptie).
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm deelname seminaar
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. J.G. Knot
Docent(en) mr. J.G. Knot
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt tijdens het eerste college bekend gemaakt.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2016 het Seminaar Internationaal Privaatrecht C.S hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester II keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester II keuze