Stage 1 Duale Master Ondernemingsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMHA80006
Vaknaam Stage 1 Duale Master Ondernemingsrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Stages in blok 3 in studiejaar 1 en blok 1 in studiejaar 2.)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Stage 1 Duale Master Ondernemingsrecht (Duaal)
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week
Onderwijsvorm praktisch vak
Toetsvorm stageverslag
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. M.L. Lennarts
Entreevoorwaarden
  • Alleen voor studenten duale master Ondernemingsrecht.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster Nederlands Recht, Ondernemingsrechtelijke variant 1 semester II a Verplicht - 2