Internationaal Arbeidsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGMHA51106
Vaknaam Internationaal Arbeidsrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Internationaal Arbeidsrecht
Leerdoelen -studenten leren hun analytische vaardigheden te verbeteren op het terrein van het internationale arbeidsrecht
-studenten leren verschillende digitale bronnen van internationaal arbeidsrecht te verwerken
-studenten leren samenhang te zien tussen wereldwijde economische en sociale ontwikkelingen.
Omschrijving Het vak Internationaal Arbeidsrecht besteedt aandacht aan het internationale arbeidsrecht in ruime zin. Startpunt zijn de Conventies en Aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Hierbij komen belangrijke onderwerpen aan bod die in de andere verplichte vakken niet of nauwelijks zijn behandeld, zoals kinderarbeid en dwangarbeid. Daarnaast is er aandacht voor de ‘meerlagigheid’ van het arbeidsrecht: sommige onderwerpen zijn zowel in het kader van de ILO, de EU, het EVRM, het ESH en het nationale arbeidsrecht geregeld. Hoe moet de jurist omgaan met al deze verschillende rechtsbronnen, met name in geval van conflict tussen die lagen?
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges.)
Toetsvorm paper
(Paper of annotatie bij arrest/uitspraak en enkele huiswerkopdrachten. Studenten dienen voorafgaand aan enkele colleges een huiswerkopdracht in te leveren via Nestor – dit is een verplicht onderdeel van het vak en vereist om een paper te mogen schrijven.)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. H.H. Voogsgeerd
Docent(en) Gastdocent(en) ,mr. dr. H.H. Voogsgeerd
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die volledig toegelaten zijn tot een Master opleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Dit vak staat niet open voor uitwisselingsstudenten van een andere Faculteit.
  • Niet af te leggen indien International Labour Law (RGMHA50606) is behaald voor 1-9-2020.
  • Voor deelname is vereist dat ten minste een van de volgende vakken in de masterspecialisatie Arbeidsrecht is gevolgd en voor het tentamen in ten minste één van deze vakken minimaal een 5 is behaald: Collectief Arbeidsrecht, Europees Arbeidsrecht.
Voor februari-instromers van de masterspecialisatie arbeidsrecht gelden andere voorwaarden. Neem daarvoor contact op met de coördinator mr. dr. Herman Voogsgeerd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Arbeidsrecht) - semester II b c. (OC) 5-6
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Verplichte onderdelen) 4 semester II b verplicht