Masterclass Ondernemingsrecht (P.M.)

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMHA10006
Vaknaam Masterclass Ondernemingsrecht (P.M.)
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar (Dit vak start in blok 2 van jaar 1 en loopt tm blok 1 van jaar 2.)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterclass Ondernemingsrecht (P.M.)
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week variabel
Onderwijsvorm masterclass
(2-3 uur (in periode 2a en 2b om de twee weken). Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm leerverslag, opdracht(en), presentatie(s)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. M.L. Lennarts
Docent(en) Gastdocent(en)
Entreevoorwaarden
  • Alleen voor studenten duale master ondernemingsrecht
Opmerkingen Periode Ib, IIa en IIb in studiejaar 1 en Ia in studiejaar 2.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster Nederlands Recht, Ondernemingsrechtelijke variant 1 hele jaar Verplicht - 1