Merken- en modellenrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMHA03206
Vaknaam Merken- en modellenrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Merken- en modellenrecht
Leerdoelen Na afloop van het vak bezit u een grondige kennis van en grondig inzicht in het geldende merken- en modellenrecht door  verdieping van de kennis die is opgedaan bij het vak Intellectuele Eigendom. Daarnaast bezit u het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk betreffende het merken- en modellenrecht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen.
Omschrijving Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten zullen de belangrijkste leerstukken uit het merken- en modellenrecht aan de orde komen. Daarbij valt te denken aan het onderscheidend vermogen van het merk, de nieuwheid en het eigen karakter van het model, de beschermingsomvang van het merk en model, de relatie van het merk met domeinnamen, de afbakening van het merken- en modellenrecht met het octrooirecht en aan de bescherming van het uiterlijk van producten waarbij ook aandacht zal worden besteed aan het auteursrecht en de slaafse nabootsingsleer. Tevens zal zoveel mogelijk aandacht worden gegeven aan actuele onderwerpen. Die zijn er volop. Op het terrein van het merken- en modellenrecht volgen de ontwikkelingen zich in sneltreinvaart op.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. P.G.F.A. Geerts
Docent(en) prof. mr. dr. P.G.F.A. Geerts ,mr. G.A.C. van den Hout
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Eventueel actuele jurisprudentie via Studentportal (Nestor)
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Kluwer, laatste druk (studenteneditie toegestaan). Geerts & Verschuut (red.) €  39,50
Rechtspraakbundel Intellectuele Eigendom, SDU, laatste druk. Geerts/Van der Kooij/Quaedvlieg €  41,00
Wetgevingsbundel Intellectuele eigendom, SDU, laatste druk (studenteneditie toegestaan). Geerts/Van der Kooij €  19,95
Entreevoorwaarden
  • Geadviseerd: Handelsrecht en Intellectuele Eigendom
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-08 Merkenrecht hebben gehaald.
Opmerkingen Dit vak zal alleen doorgang vinden bij intekening van tenminste 20 studenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester II b keuze
Open Colleges - semester II b keuze