Seminaar Onderneming en Arbeid

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMHA02806
Vaknaam Seminaar Onderneming en Arbeid
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I (blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Onderneming en Arbeid
Leerdoelen Het doel is het verwerven van een grondige kennis van en grondig inzicht in de vraagstukken waarmee werkgevers (ondernemers) en werknemers alsmede hun adviseurs (advocaten, bedrijfsjuristen) in de praktijk mee te maken krijgen. Het vermogen van de deelnemers om zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van onderneming en arbeid relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. Het vermogen om zelfstandig wetenschappelijk juridisch onderzoek uit te voeren op het terrein van onderneming en arbeid, door het maken van opdrachten. Tijdens de bespreking van de opdrachten moeten de deelnemers in staat zijn om complexe betogen op het terrein van onderneming en arbeid op begrijpelijke wijze over te brengen.
Omschrijving In dit seminaar wordt ingegaan op onderwerpen die raken aan zowel het ondernemingsrecht als het arbeidsrecht. Beide rechtsgebieden zijn voor de rechtspraktijk zeer relevant en – met name in geval van een fusie/overname of reorganisatie/herstructurering – ook nauw verwant.

Thema’s die onder meer aan de orde kunnen komen zijn:
- Invloed van werknemerscollectieven op het beleid van de vennootschap (o.a. structuurregeling, enquêterecht vakbonden, spreekrecht ondernemingsraad)
- Medezeggenschap in geval van een reorganisatie of overname/fusie (o.a. informatie-, consultatie- en adviesrechten van ondernemingsraden en vakbonden)
- Rechtspositie van werknemers in geval van een reorganisatie of overname/fusie (o.a. richtlijn overgang van onderneming, doorvoeren van collectieve ontslagen, sociaal plan)
- Rechtspositie van werknemers in geval van insolventie van de werkgever
- Aansprakelijkheid (intern en extern) van werknemers
- Rechtspositie van de statutair bestuurder (ontslag en aansprakelijkheid)
- Arbeid en onderneming in grensoverschrijdend en/of Europees perspectief (o.a. Europese ondernemingsraad; medezeggenschap bij Europese rechtsvormen)

De deelnemersgroep aan dit seminaar wordt verdeeld in koppels/groepen. De deelnemers wordt gevraagd per koppel/groep een aantal werkstukken en/of stellingen te maken, die vervolgens tijdens het college worden besproken.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaar. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm paper(s), presentatie(s)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. C.P. Robben
Docent(en) mr. dr. S.N. de Valk ,mr. E.E.G. Gepken-Jager ,mr. dr. C.P. Robben
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Inleiding Sociaal Recht
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Seminaars Nederlands recht - geadviseerd voor Arbeidsrecht) - semester I keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester I keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester I keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester I keuze