Seminaar Ondernemingsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMHA01306
Vaknaam Seminaar Ondernemingsrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I (Blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Ondernemingsrecht
Leerdoelen Het verwerven van een grondige kennis van en grondig inzicht in (actuele) vraagstukken van ondernemingsrecht. Het vermogen van de deelnemers om zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het ondernemingsrecht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. Het vermogen om zelfstandig wetenschappelijk juridisch onderzoek uit te voeren op het terrein van het ondernemingsrecht, door het maken van opdrachten. Tijdens de bespreking van de opdrachten moeten de deelnemers in staat zijn om complexe betogen op het terrein van het ondernemingsrecht op begrijpelijke wijze over te brengen.
Omschrijving In dit vak worden de deelnemers door middel van werkstukken en een actieve deelname vertrouwd gemaakt met vraagstukken waarmee ondernemers en hun adviseurs (advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen) in de praktijk mee te maken krijgen.
Thema’s die onder meer aan de orde komen zijn:
  • De keuze van de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven. Welke voor- en nadelen zijn verbonden aan de keuze voor enerzijds een personenvennootschap (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) en anderzijds een kapitaalvennootschap (BV/NV).
  • Bestuurdersaansprakelijkheid.

De deelnemersgroep aan dit seminaar wordt verdeeld in koppels. De deelnemers wordt gevraagd een aantal werkstukken te maken, die vervolgens tijdens het college worden besproken.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars (in oneven weken). Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm paper(s), presentatie(s)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. H.E. Boschma
Docent(en) prof. mr. dr. H.E. Boschma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt op de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Seminaars Nederlands recht - geadviseerd voor Arbeidsrecht) - semester I keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester I keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester I keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester I keuze