Seminaar Faillissementsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMHA01106
Vaknaam Seminaar Faillissementsrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Faillissementsrecht
Leerdoelen Het verwerven van een grondige kennis van en grondig inzicht in de gang van zaken rond het faillissement. Het vermogen van de deelnemers om zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het faillissementsrecht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen. Het bijdragen aan het vermogen van de deelnemers om zelfstandig wetenschappelijk juridisch onderzoek uit te voeren op het terrein van het faillissementsrecht, door het maken van opdrachten. Tijdens de bespreking van de opdrachten moeten de deelnemers in staat zijn om complexe betogen op het terrein van het faillissementsrecht op begrijpelijke wijze over te brengen.
Omschrijving Aan de hand van opdrachten wordt de gang van zaken bij een faillissement uitgewerkt.
Van het begin af aan is veel tijd nodig voor zelfstudie.
Er is geen tentamen, wel een verplichte aanwezigheid.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars (in oneven weken). Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm paper(s), presentatie(s)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. M.Y. Nethe
Docent(en) mr. dr. M.Y. Nethe
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Faillissementsrecht, laatste druk, bewerkt door M. Pannevis. N.J. Polak.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Seminaars Nederlands recht - geadviseerd voor Arbeidsrecht) - semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester II keuze
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester II keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester II keuze