Collectief Arbeidsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMHA00206
Vaknaam Collectief Arbeidsrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Collectief Arbeidsrecht
Leerdoelen Het doel is het verwerven van specialistische kennis van en grondig inzicht in het geldende collectieve arbeidsrecht door verdieping van de kennis die is opgedaan bij het vak Inleiding Sociaal Recht. Daarnaast het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het collectief arbeidsrecht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen.
Omschrijving Tijdens de hoorcolleges worden vier thema’s besproken:
1. CAO-recht:
- De ontwikkeling van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland;
- Recht op (toelating tot) collectieve onderhandelingen;
- Vakverenigingsrecht;
- Inhoud, werking en uitleg van CAO’s;
- Algemeenverbindendverklaring van CAO’s en nawerking;
- Samenloop van CAO's (waaronder samenloop als gevolg van overgang van onderneming)
2.Het recht op collectieve actie:
- Nederlandse jurisprudentie (toetsingsmodel Hoge Raad)
- Grensoverschrijdende collectieve acties
3.Medezeggenschapsrecht:
- Het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad;
- De ondernemingsovereenkomst
- De verhouding vakbond-ondernemingsraad
- Primaat van de politiek
- Enqueterecht vakbonden
4. Reorganisatie:
- Collectief ontslag (WMCO)
- Sociaal plan
- Wijziging van arbeidsvoorwaarden

In de hoorcolleges zullen ter voorbereiding op het tentamen casus worden besproken. Ongeveer twee colleges zullen worden gegeven door een gastspreker.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. S.N. de Valk
Docent(en) mr. dr. S.N. de Valk ,prof. mr. dr. M.S. Houwerzijl ,mr. dr. C.P. Robben
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Geadviseerd wordt een wetgevingsbundel Arbeidsrecht aan te schaffen (van Kluwer, Sdu of Boom Juridische Uitgevers)
Nader op te geven boek en/of andere literatuur
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Inleiding Sociaal Recht
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Arbeidsrecht) - semester II a c. (OC) 4-5
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Verplichte onderdelen) 4 semester II a verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  ((jaar 4) Keuzevakken - geadviseerd voor Ondernemingsrecht) - semester II a keuze
Open Colleges 1 semester II a keuze