Seminaar Corporate Litigation (Duaal)

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMHA00006
Vaknaam Seminaar Corporate Litigation (Duaal)
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Corporate Litigation Duale Master (Duaal)
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week
Onderwijsvorm seminaar
(2-3 uur om de twee weken. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm opdracht(en), presentatie(s)
(De opdrachten zijn schriftelijk. Ook bestaat de toetsvorm uit pleidooien.)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. M.L. Lennarts
Docent(en) Gastdocent(en) ,prof. mr. M.L. Lennarts
Entreevoorwaarden
  • Alleen voor studenten duale master Ondernemingsrecht.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster Nederlands Recht, Ondernemingsrechtelijke variant 1 semester II verplicht