Int. & Europees Belastingrecht 1

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGMFI10106
Vaknaam Int. & Europees Belastingrecht 1
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Blok 2. Dit vak wordt standaard gegeven in blok 2 en herhaald in blok 3 (instroom februari))
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Internationaal en Europees Belastingrecht 1
Leerdoelen Na het volgen van het vak Internationaal en Europees Belastingrecht 1 heeft de student kennis en grondig inzicht in:
 • de bestrijding van internationale winstdrainage met toepassing van art. 10a, Wet VPB 1969.
 • de werking van fiscale EU-richtlijnen, in het bijzonder ATAD 2.
 • de maatregelen tegen CFC-lichamen.
 • bronbelasting en dividendbelasting.
 • het kwalificatiebesluit voor internationale samenwerkingverbanden.
 • voorkomingsmethoden bij het tegengaan van internationale dubbele belasting en de invloed van het Europees recht op de methoden die internationale dubbele belasting moeten voorkomen.
 • de vrijhedenrechtspraak van het Europese Hof van Justitie voor de toepassing van het belastingrecht.
 • de praktijk van de belastingadviseur op het terrein van het internationale en Europese belastingrecht.
Omschrijving In dit vak wordt aandacht besteed aan diverse aspecten van het Internationaal en Europees Belastingrecht. Dit recht staat anders dan voorheen niet alleen in het teken van het voorkomen van dubbele belasting maar ook in het teken van het tegengaan van het ontwijken van belastingheffing. In het kader van dit laatste thema is er aandacht voor de bestrijding van internationale winstdrainage met toepassing van art. 10a, Wet VPB 1969, de werking van fiscale EU-richtlijnen (in het bijzonder ATAD 2), de maatregelen tegen CFC-lichamen, en de heffing van bronbelastingen op rente en royalty's en de heffing van dividendbelasting. De behandeling van het kwalificatiebesluit voor internationale samenwerkingsverbanden kan zowel in het kader van het tegengaan van het ontwijken van belastingheffing als het voorkomen van dubbele belasting worden geplaatst. Onder dit laatste valt uiteraard voorts de behandeling van de
methoden waarmee internationale dubbele belasting wordt tegengegaan en de invloed van het Europees recht op de methoden die internationale dubbele belasting moeten voorkomen. Bij het grensoverschrijdend ondernemen staat ook het tegengaan van discriminatie centraal. In dat kader is er aandacht voor de doorwerking van het Europees recht in het nationale recht en de bilaterale belastingverdragen. Een centraal onderwerp daar binnen is de vrijhedenrechtspraak van ondermeer het Europese Hof van Justitie voor de toepassing van het belastingrecht. Bij dit alles is er ook aandacht voor de praktijk van de belastingadviseur op het terrein van het internationale en Europese belastingrecht. Het in het derde blok opgenomen vak Internationaal en Europees Belastingrecht 2 sluit aan op het vak Internationaal en Europees Belastingrecht 1.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(Blok 2: 14x2 hoorcollege en 7x2 werkgroep (gedurende het blok), herhaling in blok 3 via online colleges en maatwerkopdracht in plaats van werkgroep)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. dr. J.N. Bouwman
Docent(en) mr. R.P.C. Adema ,prof. dr. J.N. Bouwman ,prof. dr. I.J.J. Burgers ,mr. M.G. de Weerdt-de Jong
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De literatuur voor dit vak wordt bekend gemaakt via de Studentportal (Nestor)
Teksten Internationaal Belastingrecht en Teksten Europees Belastingrecht, 2022-2023, C. van Raad, Kluwer
Wegwijs in de vennootschapsbelasting. Sdu, Den Haag (zoals voorgeschreven voor het vak Vpb dat is gegeven in het voorafgaande studiejaar, bij normale studievoortgang) J.N. Bouwman en M.J. Boer
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht, deel A en deel B, SdU/Vermande, elfde druk. I.J.J. Burgers (ed.), e.a.
Wetteksten 2022, Verzameling Belastingwetten, Fiscale wet- en regelgeving, SDU Fiscale en financiële uitgevers, of een vergelijkbare pocketeditie
Entreevoorwaarden Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
 • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2015 twee van de volgende drie vakken hebt gedaan, te weten Onderneming en Belastingheffing c.s., Particulieren en Belastingheffing c.s en Formeel Belastingrecht 2.
 • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2016 het vak Fiscale capita selecta hebben afgelegd.
 • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2020 het vak Onderneming en Belastingheffing 1 (RGMFI01106) hebben afgelegd.
Opmerkingen Dit vak wordt live gegeven in blok 2 en extra aangeboden via online colleges en 1 responsiecollege in blok 3 (één tentamenkans, gelijk met hertentamen in blok 3).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster Fiscaal Recht 6 semester I b verplicht
Ma Fiscaal Recht 4 semester I b verplicht
Open Colleges - semester I b keuze