Recht en werk. in de strafrechtketen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMCR02106
Vaknaam Recht en werk. in de strafrechtketen
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Recht en werkelijkheid in de strafrechtketen (Recht in Praktijk)
Leerdoelen Kennis en inzicht
- Het verwerven van specialistische kennis van en grondig inzicht in de strafrechtketen, en de daarbij betrokken instanties en beroepsgroepen;
- Het verkrijgen van grondig inzicht in beroepsgerelateerde vraagstukken;
- Het verdiepen van de in de bachelor opgedane kennis van het vooronderzoek, het bewijsrecht en het sanctierecht.
Vaardigheden en attitude
- Het vergroten van de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid door het formuleren van vragen aan de hand van de bestudeerde juridische, bestuurskundige en criminologische literatuur, en deze ten grondslag leggen aan het discussiëren met professionals in de strafrechtketen;
- Het zelfstandig en in groepsverband oplossen van vraagstukken op het gebied van strafrecht en criminologie.
Omschrijving In dit "Recht in Praktijk" vak staat het functioneren van de zogenoemde strafrechtketen centraal. De student maakt kennis met juridische problemen, beleidsontwikkelingen en belangentegenstellingen bij verschillende organisaties in de justitiële keten zoals Openbaar Ministerie, Rechterlijke Macht, Gevangeniswezen en Reclassering. Speciale aandacht wordt besteed aan principiële dilemma’s waarmee professionals in deze organisaties worden geconfronteerd. Het vak bestaat in belangrijke mate uit gecoördineerde werkbezoeken aan verschillende instanties, waarbij de regie telkens is overgedragen aan een deel van studenten die tevens mondeling en schriftelijke verslag zullen doen in de vorm van een interview, opiniestuk, vlog, podcast.

Disclaimer ivm Covid-19: In plaats van werkbezoeken worden gastcolleges gegeven waarin actieve betrokkenheid van de studenten verwacht wordt.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur bijeenkomsten. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm opdracht(en), presentatie(s)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator dr. M. Althoff
Docent(en) dr. M. Althoff ,prof. dr. mr. M. Otte ,mr. dr. R. Robroek
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klappers
Entreevoorwaarden
  • Verplicht: Inleiding Criminologie (moet zijn behaald ten tijde van de intekening voor dit onderdeel).
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2016 het vak Recht en werkelijkheid Justitiële Keten hebben afgelegd.
Opmerkingen
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-07 Criminologie 3 hebben gehaald.
  • Dit vak maakt ook deel uit van het extra-curriculaire Criminologische masterprogramma Criminaliteit en Veiligheid
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands recht - specialisatie Strafrecht (crim. variant) EXTRA-CURRICULAIR  (extra curriculair criminologisch programma “Criminaliteit en Veiligheid“) 4 semester II verplicht
Open Colleges 1 semester II keuze
Recht in Praktijk (master) - semester II keuze