Seminaar Crim.- en veiligheidsbeleid

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMCR01306
Vaknaam Seminaar Crim.- en veiligheidsbeleid
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Criminaliteits- en veiligheidsbeleid
Leerdoelen Na afronding van het vak heeft u kennis en inzicht in:

- De ontwikkeling van het criminaliteits- en veiligheidsbeleid in Nederland en de taken en functies van verschillende organisaties en actoren die betrokken zijn bij het veiligheidsbeleid;
- Verschillende fundamentele dilemma’s omtrent het veiligheidsbeleid en opsporing en de (internationale) criminologische discussie hierover;
- Verschillende recente veiligheidsproblemen zoals cybercrime, terrorisme en radicalisering
U bent na afronding van het vak in staat zowel mondeling als schriftelijk voornoemde aspecten te onderkennen en daarop betrekking hebbende literatuur te ontsluiten. Voorts bent u in staat een criminologische analyse te doen alsmede kritisch te reflecteren op ontwikkelingen binnen opsporing en beleid.
Omschrijving In Seminaar Criminaliteits- en veiligheidsbeleid wordt aandacht besteed aan recente thema's van het tegenwoordige criminaliteits- en veiligheidsbeleid. Ook wordt ingegaan op toepassingen van criminologische theorieën bij de bestrijding en voorkoming van concrete vormen van criminaliteit.
Toetsing vindt plaats in de vorm van een mondeling presentatie en een werkstuk. De voortgang van het werkstuk wordt besproken gedurende de colleges. Aanwezigheid is verplicht.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm opdracht(en), paper(s), presentatie(s)
(Het cijfer wordt gebaseerd op de kwaliteit van de paper én van de presentatie.)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator dr. M. Althoff
Docent(en) dr. M. Althoff
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
klapper Algemene Criminologie: Criminaliteits- en veiligheidsbeleid (verkrijgbaar bij de klapperwinkel)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Om het seminaar Criminaliteis- en veiligheidsbeleid inhoudelijk te kunnen volgen, is een ingangseis het vak Inleiding Criminologie (met een voldoende) te hebben gehaald.
  • Dit vak maakt ook deel uit van het extra-curriculaire Criminologische masterprogramma Criminaliteit en Veiligheid
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2021 het vak Algemene Criminologie hebben gehaald.
Opmerkingen
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-07 Criminologie 1 hebben gehaald.
  • Dit vak maakt ook deel uit van het extra-curriculaire Criminologische masterprogramma Criminaliteit en Veiligheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2015 het vak Algemene Criminologie (beschrijven en verklaren van vormen van criminaliteit) hebben afgelegd.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Strafrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Strafrecht) 4 semester II keuze
Ma Nederlands recht - specialisatie Strafrecht (crim. variant) EXTRA-CURRICULAIR  (extra curriculair criminologisch programma “Criminaliteit en Veiligheid“) 4 semester II a (OV) 1-2
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester II keuze
Open Colleges 1 semester II keuze