Modern Publiek Management

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMBE01806
Vaknaam Modern Publiek Management
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Modern Publiek Management
Leerdoelen Nadat u dit vak heeft afgerond bent u vertrouwd met de ontwikkeling, de onderliggende theorieën en de belangrijkste verschijningsvormen van het moderne publieke management. U hebt kennis gemaakt met de belangrijkste ethische theorieën en beginselen die van toepassing zijn in het publieke management. U heeft uw analytisch vermogen ontwikkeld door beschouwingen te schrijven naar aanleiding van diverse teksten. U kunt de werking van het moderne management instrumentarium zelfstandig en kritisch beoordelen, zowel vanuit een bestuurskundig als vanuit een ethisch perspectief.
Omschrijving De afgelopen 25 jaar heeft zich in het mangement van de publieke sector een revolutie voltrokken die bekend staat als New Public Management(NMP). Het is een verzamelnaam voor allerlei soorten experimenten met nieuwe vormen van management. De grootst gemene deler ervan is het streven meer ´marktachtige´ technieken toe te passen om de publieke sector efficienter te maken. Deze ontwikkeling roept tal van vragen op aangaande de effectiviteit, de efficiency en de morele houdbaarheid van het instrumentarium.
In deze cursus worden geschiedenis, achtergrond, werking en resultaten van NPM besproken en geanalyseerd, mede aan de hand van een internationale vergelijking en van gepubliceerd empirisch onderzoek.Ook wordt aandacht besteed aan concrete morele dilemma’s die ontstaan door NPM en er wordt ingegaan op de relatie tussen NPM en de opkomst van integriteitsdenken en integriteitsbeleid.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(14x2 uur hoorcolleges/werkcollege (gedurende het blok). Onderzoeksvragen, opdrachten en de hoorcolleges zijn gecombineerd. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm essaytentamen, opdracht(en), paper
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, niet-juridisch
Coördinator prof. mr. dr. A.R. Mackor
Docent(en) prof. dr. M. Herweijer ,prof. mr. dr. A.R. Mackor
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Op Studentportal (Nestor) op te geven teksten.
Wijsgerige ethiek, Budel, Damon, 2013, alleen hoofdstukken 4,7,9,11. Govert den Hartogh et al., 9789460361579 ca. €  34,90
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een WO-masteropleiding.
Opmerkingen Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-08 Bestuurlijke Organisatie 2 hebben gehaald.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Recht en Bestuur, afst.ri. Juridische Bestuurskunde 4 semester II a (v)
Open Colleges - semester II a keuze