Vreemdelingenrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMBE01106
Vaknaam Vreemdelingenrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Vreemdelingenrecht
Leerdoelen Nadat u vreemdelingenrecht heeft afgerond heeft u specialistische kennis van en grondig inzicht in de verschillende onderdelen van het Nederlandse vreemdelingenrecht. U heeft daarnaast ook grondige kennis van relevante Europese richtlijnen en inzicht in de doorwerking daarvan in het Nederlandse vreemdelingenrecht. U bent in staat om te reflecteren op de problemen en uitdagingen in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Daarnaast bent u in staat om een zelfgekozen vreemdelingrechtelijk onderwerp te beschrijven door het verzamelen van relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur, kritisch te analyseren en tenslotte uw eigen oordeel hierover te geven.
Omschrijving Het vak behandelt de hoofdlijnen van het Nederlandse vreemdelingenrecht. Hierbij komen verschillende onderdelen van het vreemdelingenrecht aan bod, zoals de vereisten om Nederland in te reizen, de verblijfsvergunning asiel en regulier (bijvoorbeeld in het kader van gezinshereniging of arbeid), de gevolgen van niet rechtmatig verblijf in Nederland (bijvoorbeeld uitzetting) en de toepasselijke rechtsbeschermingsprocedures. In het vak wordt ook aandacht geschonken aan actualiteiten in het vreemdelingenrecht, zowel op nationaal als internationaal niveau.
Het vak wordt gegeven in de vorm van zeven hoorcolleges. Daarnaast wordt een (verplichte) excursie georganiseerd naar de rechtbank, waar een zitting van de vreemdelingenkamer wordt bezocht. Een gastcollege (bijvoorbeeld door de zittende vreemdelingenrechter) is eveneens een verplicht onderdeel.
Studenten kunnen een opdracht maken. Het cijfer van deze opdracht kan worden ingezet om een op voorhand door de docent geselecteerde vraag bij het tentamen te vervangen. Deze bonus kan zowel bij de eerste als de tweede kans van het vak gedurende het studiejaar ingezet worden.
Het vak sluit aan bij het onderwijs in het bestuursrecht (bestuursrecht 1, 2 en 3) maar kan ook als zelfstandige cursus worden gevolgd.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Studenten kunnen een opdracht maken. Het cijfer van deze opdracht kan worden ingezet om een op voorhand door de docent geselecteerde vraag bij het tentamen te vervangen. Deze bonus kan zowel bij de eerste als de tweede kans van het vak gedurende het studiejaar ingezet worden.)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. V.M. Bex-Reimert
Docent(en) mr. dr. V.M. Bex-Reimert
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nederlands Migratierecht, 2e druk, 2018, Boom Juridische uitgevers Karin Zwaan, Ashley Terlouw e.a. 9789462905092
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Staats- en Bestuursrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II b b. OV 1-2
Ma Recht en Bestuur, afst.ri. Juridische Bestuurskunde 4 semester II b (v)SZ 2/3
Open Colleges 1 semester II b keuze