Beleidswetenschap 2

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGMBE00106
Vaknaam Beleidswetenschap 2
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Beleidswetenschap 2
Leerdoelen Na het volgen van het vak heeft u verdiepte kennis van concepten en theorieën van de beleidswetenschap en de politieke wetenschap, wat u in staat stelt om de werking van het beleidsproces in de publieke sector beter te begrijpen. Het vak draagt daarnaast bij aan de vaardigheden om een helder betoog te schrijven over de inrichting en werking van het beleidsproces in de publieke sector.
Omschrijving Om bij te dragen aan de kwaliteit van het beleid of het beoordelen van het beleid, is het van belang te weten welke factoren invloed hebben op het beleidsproces. De beleidswetenschap biedt de kennis die inzicht kan geven in het verloop van dit proces. Naast de hoorcolleges waar de literatuur behandeld wordt, stellen studenten op basis van de behandelde artikelen een betoog op.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok). Opdrachten worden tijdens de colleges besproken.)
Toetsvorm opdracht(en)
Vaksoort m5-niveau, niet-juridisch
Coördinator dr. B. Brink
Docent(en) dr. B. Brink ,dr. P. de Winter
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen worden bekend gemaakt via Studentportal (Nestor)
wordt tzt bekend gemaakt
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een WO-masteropleiding.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Recht en Bestuur, afst.ri. Juridische Bestuurskunde 4 semester I a (v)
Open Colleges 1 semester I a keuze