Elektronisch Contractenrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGBRI01105
Vaknaam Elektronisch Contractenrecht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Elektronisch Contractenrecht
Leerdoelen De doelstelling van het vak Elektronisch Contractenrecht is studenten kennis en inzicht te geven in de regelgeving en rechtspraktijk met betrekking tot elektronisch contracteren en geautomatiseerde contracten.
Het vak bevat de volgende leerdoelen:
Primair staat de kennis van en tegelijkertijd het inzicht in het geldende Nederlandse recht inzake e-commerce. Studenten dienen complexe casus over deze onderwerpen te kunnen oplossen. Daarbij geldt dat voor sommige leerstukken niet altijd volledig helder is wat het geldende recht precies behelst. Voor bepaalde kernonderwerpen moeten de studenten aan kunnen geven welke verschillen van opvatting bestaan en wat voor invloed die verschillen kunnen hebben bij het oplossen van casus. Het tentamen bestaat voor ruim meer dan de helft uit toepassingsvragen aan de hand van casus. De student dient voorts kennis te verwerven in de werking van geautomatiseerde contractsomgevingen. Bijzondere aandacht krijgen internationale wetgevingsinitiatieven en zelfreguleringsmodellen betreffende elektronisch contractenrecht die niet als zodanig deel uitmaken van, maar wel invloed uitoefenen op het geldende recht.
Studenten moeten, ten slotte, begrip hebben van de Europese achtergrond van veel van de regelingen in het BW die in het vak aan de orde komen.
Omschrijving In deze cursus wordt ingegaan op digitaal contractenrecht. Centraal staat de nationale privaatrechtelijke regelgeving, maar ook wordt aandacht besteed aan internationale wetgeving en in de praktijk gehanteerde (model)contracten.
Onder meer zal worden ingegaan op:
- informatieplichten voor 'digitale aanbieders'
- totstandkoming van de digitale overeenkomst
- de kwetsbare positie van de consument
- geautomatiseerde nakoming, bijvoorbeeld via blockchaintechnologie.
De cursus bestaat uit veertien hoorcolleges.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
Docent(en) mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Elektronisch contractenrecht E.D.C. Neppelenbroek 9789462905337 ca. €  42,50
Overige literatuur en jurisprudentie wordt via de Studentportal ontsloten(Studentportal (Nestor)).
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Geadviseerd: Burgerlijk Recht 2
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2015 het vak ICT Contracten (7 ec) hebben afgelegd.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2016 het vak ICT Contracten (RGBPR00310) hebben afgelegd.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2017 het vak ICT Contracten (RGBRI00010) hebben afgelegd.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2018 het vak ICT Contracten 1 (RGBRI00605) hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 3 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze