IT in de context van het recht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGBRI01005
Vaknaam IT in de context van het recht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam IT in de context van het recht
Leerdoelen Dit vak geeft een inleiding op informatietechnologie in de context van het recht. Na dit vak gevolgd te hebben weet de student hoe informatie en communicatietechnologie (ICT, i.e. computers en netwerken) werkt, begrijpt hoe het ontwerp van een ICT systeem bepaalt wie waar controle over heeft, begrijpt hoe systemen en data kunnen worden beschermd en beveiligd, begrijpt de invloed van informatietechnologie op de rechtspraktijk, en kan deze kennis in een juridische context toepassen.
Omschrijving Het thema van dit vak is ‘techniek in de context van het recht’. Hierbij komen de volgende zaken aan de orde:

1. Data, Hardware en software: hoe werken computers, smartphones en
hoe worden ze geprogrammeerd.
2. Besturingssystemen en opslag: hoe werken besturingssystemen en hoe worden
digitale gegevens opgeslagen.
3. Netwerken: hoe werken netwerken, en hoe verschillende soorten
netwerken (telefonie, post, computer) duidelijk verschillende
eigenschappen hebben.
4. Code as Law: hoe het ontwerp van een ICT systeem helpt complexiteit
te reduceren maar tegelijkertijd ook een bepaalde 'wil', 'norm' of
manier van werken oplegt, en zo het recht ondersteund of juist
buiten spel zet.
5. Digitale sporen: welke sporen laat het gebruik van ICT na, wat kun
je daar uit afleiden, en in hoeverre is dat juridisch gezien valide
bewijsmateriaal.
6. Beveiliging: hoe worden computers en netwerken beveiligd.
7. Inleiding cryptografie: hoe werkt cryptografie, en hoe pas je dat toe.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator dr. J.H. Hoepman
Docent(en) dr. J.H. Hoepman ,mr. T. Mulder ,mr. T. van Zuijlen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Aanvullende literatuur via nestor
Opdrachten via nestor
Understanding the Digital World: What You Need to Know about Computers, the Internet, Privacy, and Security Brian Kernighan, Princeton University Press: 2017
Entreevoorwaarden *Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Niet af te leggen voor studenten die voor 1/9/2018 het vak Inleiding Rechtsinformatica hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 2 semester II a verplicht
Open Colleges 1 semester II a keuze