Inleiding IT-Recht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGBRI00505
Vaknaam Inleiding IT-Recht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding IT-Recht
Leerdoelen Na afronding van dit vak kan de student:
• op elementair niveau de juridische betekenis van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van IT beschrijven;
• de belangrijkste rechtsvragen op het gebied van IT-recht uitleggen, in het bijzonder op het gebied van privaatrecht, intellectueel eigendomsrecht, strafrecht en publiekrecht;
• de belangrijkste wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het IT-recht toepassen op casus van elementair wetenschappelijk niveau.
Omschrijving Dit vak geeft studenten een overzicht van de toenemende invloed van technologie en de belangrijkste rechtsvragen die hiermee samenhangen. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de ontwikkeling van IT en IT-recht, automatiserings-contracten, e-commerce, elektronisch contracteren, intellectueel eigendomsrecht, materieel en formeel strafrecht, privacy en vrijheid van meningsuiting in de digitale wereld, overheidsinformatie en dataprotectie.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(14x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen (Gedurende het blok). Bonus; in de vorm van verplichte aanwezigheid (werkgroep) + schriftelijke opdracht)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
Docent(en) mr. dr. A.M. Klingenberg ,mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek ,mr. dr. M.H. Paapst
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
IT-recht A.M. Klingenberg, E.D.C. Neppelenbroek, T. van Zuijlen (red.) 978-94-6290-563-4 ca. €  31,00
Klapper IT-recht E.D.C. Neppelenbroek ca. €  10,00
Verdere stof wordt via Nestor ontsloten
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-11 het vak Inleiding Informaticarecht hebben gehaald.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 2 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze