Relatievermogensrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGBPR00410
Vaknaam Relatievermogensrecht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Relatievermogensrecht
Leerdoelen Het doel van het vak is om grondige kennis van en inzicht te verwerven in het relatievermogensrecht, bestaande uit het huwelijksvermogensrecht en het recht met betrekking tot informele relaties.
Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de rol en functie van de notaris in het relatievermogensrecht omdat het vak onderdeel uitmaakt van de notariele opleiding.
Omschrijving Het vak Relatievermogensrecht behandelt de vermogensrechtelijke gevolgen van het aangaan van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap en andere samenlevingsvormen. Aan de orde komen de rechten en plichten van gehuwden en geregistreerde partners, het hoofdstelsel dat tussen gehuwden en geregistreerde partners geldt als men geen huwelijkse voorwaarden overeenkomt, vermogensverschuivingen tussen echtgenoten, het wijzigen van het goederenregime tijdens huwelijk, de gevolgen van echtscheiding, overlijden, pensioen, alimentatie enz. Gedurende de collegecyclus wordt een schrijfvaardigheidsopdracht gemaakt. Deelname aan deze opdracht is niet verplicht. Degenen die deelnemen krijgen bonuspunten die ingezet kunnen worden bij het tentamen.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege
(21x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen
Docent(en) mr. dr. R.E. Brinkman ,prof. mr. dr. W. Burgerhart ,mr. G.A. Tuinstra ,prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Verplicht: Het Nederlands vermogensrecht bij scheiding, laatste druk, Kluwer, Deventer (studenteneditie toegestaan). M.J.A. van Mourik, L.C.A. Verstappen
Verplicht: Rechtspraak Personen-en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, onderdeel huwelijksvermogensrecht, laatste druk, SDU uitgevers, Den Haag. W.G. Huijgen, W.D. Kolkman, L.C.A. Verstappen en S.F.M. Wortmann
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 2 semester II a verplicht
Open Colleges 1 semester II a keuze