Rechtspers, Pers.vennootschap

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGBPR00305
Vaknaam Rechtspers, Pers.vennootschap
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Rechtspersonen en Personenvennootschappen
Leerdoelen Het doel is het verkrijgen van inzicht in de problematiek met betrekking tot personenvennootschappen en privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals oprichting, inbreng, samenwerking, kapitaalbescherming, herstructurering en het enqueterecht.
Omschrijving Zowel de personenvennootschappen als de privaatrechtelijke rechtspersonen behoren tot de onderwerpen waarin het notariaat is gespecialiseerd, hetgeen tijdens de opleiding bijzondere aandacht voor deze entiteiten vraagt.
Behandeld worden o.a. stichtingen en verenigingen, alsmede specifieke onderdelen van de BV/NV zoals oprichting, inbreng, blokkeringsregeling en juridische fusie en splitsing.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(13x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. B. Snijder-Kuipers
Docent(en) prof. mr. dr. H.E. Boschma ,mr. E.E.G. Gepken-Jager ,mr. dr. B. Snijder-Kuipers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De literatuur wordt via Studentportal (Nestor) bekend gemaakt.
Zie anders ook Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 3 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze