Winst

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGBFI00205
Vaknaam Winst
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (blok 4)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Winst
Leerdoelen Doel van het vak is de student kennis van en inzicht in de fiscale winstbepaling van door natuurlijke personen gedreven ondernemingen te laten verwerven. De student is in staat de fiscale aspecten van problemen op dit terrein op gevorderd niveau te analyseren, en hij heeft geleerd hoe de belangrijkste jurisprudentie te betrekken in de oordeelsvorming en een gemotiveerde keuze te maken indien zich meerdere mogelijkheden voordoen. Hij heeft geleerd op basis van wetenschappelijke inzichten te werken in een omgeving die met name door jurisprudentie gevormd is.
Omschrijving Het vak behandelt de fiscale winstbepaling. De nadruk valt op de winst uit ondernemingen gedreven door natuurlijke personen, als bron voor de inkomstenbelasting.
Centraal staan de onderneming, het totale en het jaarwinstbegrip, de IB-ondernemingsvormen, voorraadwaardering, fiscale reserves en de vorming van voorzieningen, de oudedagsvoorziening,de overdrachts- en liquidatiewinst, de overgang naar de BV-vorm en de terbeschikkingstellingsregeling.Daarnaast is de fiscale winstbepaling relevant voor de heffing van de vennootschapsbelasting, waar zo nodig naar verwezen wordt.
Het hoorcollege geeft de hoofdlijnen weer. In het werkcollege zullen vraagstukken worden behandeld, waarbij geleerd wordt hoe met toepassing van met name standaardarresten complexe problemen kunnen worden opgelost.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. H. Halma
Docent(en) mr. H. Halma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Cursus Belastingrecht, studenteneditie, Inkomstenbelasting,laatste druk. D. A. Albregtse e.a. €  81,00
Documententatie Winst (o.a. vraagstukken t.b.v. werkgroepen). Verkrijgbaar via [url=http://nestor.rug.nl]Studentportal (Nestor)[/url].
Pocket Belastingwetten, Kluwer of SDU, laatste druk. €  32,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 2 semester II b verplicht
Open Colleges 1 semester II b keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Register Belastingadviseurs) 1 semester II b verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Saxion Hogeschool) 1 semester II b Schakel(V)
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor bsc Bedrijfskunde en Eco. en Bedrijfseco. met een minor Bedrijf en Bel.) 1 semester II b verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor bachelor Bedrijfskunde in de richting Accountancy and Controling) 1 semester II b verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Hanze en Hogeschool Arnhem - opleiding Finance Tax and Advice) 1 semester II b verplicht