Vennootschapsbelasting

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGBFI00110
Vaknaam Vennootschapsbelasting
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Vennootschapsbelasting
Leerdoelen Na afronding van het vak Vennootschapsbelasting heeft u kennis van en inzicht in een aantal van de voor de fiscale praktijk en -wetenschap belangrijke aspecten van de vennootschapsbelasting. U beheerst de beginselen van de vennootschapsbelasting, waardoor u in staat bent om de regels van de Wet VPB 1969 zelfstandig toe te passen op een concrete casus op gevorderd niveau. U herkent daarbij vennootschapsbelastingrechtelijke knelpunten en u bent in staat om een casus op het gebied van de vennootschapsbelasting schriftelijk en op een gemotiveerde manier te beantwoorden.

De kernleerstukken van het vak Vennootschapsbelasting vindt u in de vakomschrijving.
Omschrijving Het vak vennootschapsbelasting bestudeert de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Op grond van deze wet wordt een belasting geheven over de winst die onder meer naamloze en besloten vennootschappen behalen. De onderwerpen die in de colleges vennootschapsbelasting aan de orde komen zijn: de subjectieve belastingplicht voor de vennootschapsbelasting (dat wil zeggen: wie zijn belastingplichtig?) en de berekening van de winst waarbij onder meer aan bod komen: de deelnemingsvrijstelling,de fiscale aspecten van fusies en splitsingen, en de fiscale eenheid. Voorts wordt aandacht besteed aan de bepalingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 rond de verliesverrekening, de objectvrijstelling, de giftenaftrek, het tarief alsmede de belangrijkste heffings- en invorderingsaspecten die specifiek van belang zijn voor de vennootschapsbelasting.

Bij het vak Vennootschapsbelasting wordt voortgebouwd op de kennis verworven bij de vakken Belastingrecht 1 en Winst.

Werkwijze: hoorcolleges waarin de stof wordt behandeld; werkcolleges waarin casussen worden behandeld.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. M.J. Boer
Docent(en) mr. M.J. Boer ,prof. dr. J.N. Bouwman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Opgavenklapper vennootschapsbelasting, via Studentportal (Nestor).
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, zestiende druk, Sdu J.N. Bouwman, M.J. Boer ca. €  85,00
Wetteksten 2020, Verzameling belastingwetten, Fiscale wet- en regelgeving, Sdu Fiscale en financiële uitgevers, of een vergelijkbare pocketeditie ca. €  20,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Geadviseerd: Belastingrecht 1 en Bedrijfseconomie voor Fiscalisten
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 3 semester II a verplicht
Open Colleges 1 semester II a keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Register Belastingadviseurs) 1 semester II a verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Saxion Hogeschool) 1 semester II a Schakel(V)
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor bsc Bedrijfskunde en Eco. en Bedrijfseco. met een minor Bedrijf en Bel.) 1 semester II a verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Hanze en Hogeschool Arnhem - opleiding Fiscaal recht/fiscale economie) 1 semester II a Schakel(V)
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor bachelor Bedrijfskunde in de richting Accountancy and Controling) 1 semester II a verplicht
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Fiscaal recht  (voor Hanze en Hogeschool Arnhem - opleiding Finance Tax and Advice) 1 semester II a verplicht