Bedrijfseconomie voor Notariëlen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGBEO00505
Vaknaam Bedrijfseconomie voor Notariëlen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Bedrijfseconomie voor Notariëlen
Leerdoelen De student kan na afloop van de cursus een jaarrekening analyseren, kan bedrijfseconomische kennis toepassen bij bedrijfsopvolging en kan kennis van de financiële beroepsregels voor het notariaat toepassen bij de hierna genoemde onderwerpen.
Omschrijving De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Balans en Resultatenrekening
- Externe verslaggeving
- Financiële beroepsregels voor de notaris
- Overdracht/overgang van eigendomsrechten in verband met een onderneming
- Berekening jaarwinst en stakingswinst
- Pensioenen
- Comptabele aspecten van overlijden van de ondernemer
- Comptabele aspecten van bedrijfsopvolging
- Latente belastingen bij overlijden of bedrijfsopvolging
- Comptabele aspecten van toe- en uittreden tot een vennootschap of een BV
- Waardebepaling van de onderneming en van aandelen.

Werkwijze: Hoorcolleges voor de rode draad, uitleg en verdieping van kennis. Werkgroepen voor het oefenen van vraagstukken. Actief meedoen is in de werkgroepen een voorwaarde: de studenten bereiden voor en maken vraagstukken vooafgaand aan de behandeling in de werkgroep. Mondelinge toelichting van uitkomsten door studenten zal regelmatig plaatsvinden.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x4 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroepen)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort b-niveau, niet-juridisch
Coördinator mr. J. Scholten
Docent(en) mr. J. Scholten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Jaarrekeninglezen voor juristen, Boom Juridische Praktijkboeken, laatste druk De Geus, P.R. en J. Scholten 978-94-6290-362-3 ca. €  46,00
Syllabus Bedrijfseconomie voor notariëlen digitaal J. Scholten
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 2 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze