Theorie Sociale Wetenschappen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGBBE00205
Vaknaam Theorie Sociale Wetenschappen
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (blok 1)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Theorie Sociale Wetenschappen
Leerdoelen In dit college maakt de student kennis met de theoretische benaderingen die binnen de sociale wetenschappen gevonden worden.

Na afloop van dit vak heeft de student
- kennis over en inzicht in de ontwikkeling van de sociale wetenschappen in het algemeen
- kennis van de wijze waarop verklaringen gevonden worden voor situaties en ontwikkelingen in de samenleving

Dit sociaalwetenschappelijk perspectief draagt bij aan de vaardigheid om vraagstukken betreffende de werking van de publieke sector te analyseren.
Omschrijving Door de tijd heen hebben verschillende filosofen, economen, historici en sociologen geprobeerd verklaringen te vinden voor maatschappelijke problemen. De verklaringen die zij gevonden hebben worden in dit college ingedeeld in vier stromingen:

- utilitaristisch individualisme
- historisch materialisme
- structureel functionalisme
- interpretatief individualisme

Deze benaderingen worden toegelicht aan de hand van drie grote thema's uit de sociologie:
- cohesie
- ongelijkheid
- rationalisering
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort b-niveau, niet-juridisch
Coördinator prof. dr. M. Herweijer
Docent(en) vacature
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Introduction to Sociological Theory: Theorists, Concepts, and their Applicability to the Twenty-First Century Michele Dillon 9781118471920
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 3 semester I a verplicht
Minor Politiek en Bestuur  ( Minor Politiek en Bestuur - 30 EC) 3 semester I a keuze
Open Colleges - semester I a keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Recht en Bestuur - semester I a i.o