Inleiding Strafrecht voor niet-juristen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGASR70205
Vaknaam Inleiding Strafrecht voor niet-juristen
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding Strafrecht voor niet-juristen
Leerdoelen In dit vak zal een aantal centrale leerstukken van materieel en formeel strafrecht worden behandeld. Het materiële strafrecht beschrijft welke gedragingen strafbaar zijn, en bepaalt welke sancties kunnen worden opgelegd; het formele strafrecht is het procesrechtelijke deel van het strafrecht. Hoewel het strafrecht van oudsher in deze twee delen is opgesplitst, is een zinvolle bestudering van het ene deel alleen mogelijk als daarbij de centrale beginselen van het andere deel worden betrokken. Beide delen zullen dan ook min of meer geïntegreerd worden behandeld.
In dit vak ligt het accent op het kennismaken met, en het verwerven van inzicht in deze leerstukken en de betekenis daarvan in de dagelijkse strafrechtspraktijk
Aan het eind van de cursus worden de studenten geacht de verworven (basis)kennis te kunnen toepassen op eenvoudige casusposities. Daartoe dienen ze in staat te zijn
a) deze casusposities te analyseren en te ontrafelen in juridisch relevante (sub)vragen,
b) het daarop betrekking hebbende relevante recht te inventariseren en te selecteren,
c)de daarin besloten liggende regels, criteria en voorwaarden te kunnen toepassen op de vraagstelling of de casus.
Voorts dienen ze helder en begrijpelijk te kunnen verwoorden en te beargumenteren hoe ze tot de oplossing van de casus zijn gekomen. In het tentamen (essayvragen) ligt - naast het toetsen van kennis van, en inzicht in de behandelde leerstukken - het accent op het toetsen van deze vaardigheden.
Omschrijving In dit vak worden een aantal centrale leerstukken van het materiële en het formele strafrecht behandeld. Het materiële strafrecht beschrijft welke gedragingen strafbaar zijn en bepaalt welke sancties kunnen worden opgelegd. Het formele strafrecht is het procesrechtelijke deel van het strafrecht. Van oudsher is het strafrecht in deze twee delen opgesplitst. Maar beide delen worden geïntegreerd behandeld, omdat een zinvolle bestudering van het ene deel alleen mogelijk als daarbij de centrale beginselen van het andere deel worden betrokken.

In dit vak staat de bestudering van de volgende onderwerpen centraal:
 • de voorwaarden voor strafbaarheid van personen
 • de structuur van het strafbare feit
 • de opbouw van de delictsomschrijving
 • de delictsbestanddelen opzet en culpa
 • de strafuitsluitingsgronden
 • dagvaarding en tenlastelegging
 • het onderzoek ter terechtzitting
 • bewijsrecht
 • de beraadslaging in raadkamer
 • het vonnis.
 • straffen en strafrechtelijke maatregelen
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort extern, b-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. R.A. Hoving
Docent(en) mr. dr. R.A. Hoving
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper: Jurisprudentie- en literatuurbundel Op tijd bestellen bij de klapperwinkel!
ca. €  20,00
Klapper: Vragenbundel Online op Nestor.
Ons Strafrecht 1: Het materiële strafrecht. 15e druk
G. Knigge en H.D. Wolswijk 978-90-13-08529-7 ca. €  41,00
Wettenbundel.
Ook verplicht voor andere vakken van de minor.
ca. €  50,00
Entreevoorwaarden
 • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor een minor rechten of voor studenten die minimaal 45 ECTS hebben behaald in een andere WO-bachelor, mits de collegecapaciteit het toelaat. Het vak is niet toegankelijk voor rechtenstudenten.
Opmerkingen Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer, zie Kennisbank Rechten onder het kopje 'Informatie voor niet-rechtenstudenten'.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Minor Misdaad en Straf 3 semester I a verplicht*
Minor Recht 3 semester I a verplicht*
Open Colleges - semester I a keuze