Recht en Psychologie

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGASR70105
Vaknaam Recht en Psychologie
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Recht en Psychologie
Leerdoelen Beoogd wordt studenten kennis te laten maken met psychologische onderwerpen die van belang zijn voor het straf(proces)recht. Na afronding van het vak zijn studenten vertrouwd met inzichten uit de psychologie en de betekenis daarvan voor het vormen van juridische oordelen. De student zal in staat zijn om kritisch te kijken naar de rol van psychologische processen in zowel het materiële strafrecht (groepsprocessen, overmacht, dissociatie na een trauma, nalaten in het strafrecht) als in het strafprocesrecht (betrouwbaarheid verklaringen van getuige en verdachte, informatieverwerking door de rechter en tunnelvisie, deskundigen). Daarnaast kennen zij de principes van empirisch onderzoek naar rechtspsychologische onderwerpen.
Omschrijving In de voorbije jaren is het inzicht gegroeid dat de inbreng van de psycholoog in de rechtszaal niet kan worden gemist. Centraal staat de vraag welke betekenis inzichten uit de psychologie hebben voor het vormen van juridische oordelen. Uit het empirisch onderzoek naar rechtspsychologische aspecten is een keuze gemaakt voor onderwerpen waarvan bekend is dat juristen er meer van willen weten: het ontstaan en voorkomen van tunnelvisie, de betrouwbaarheid van het geheugen, vergissingen van getuigen, politie en ovj, trauma en dissociatie, leugendetectie, visuele waarneming, groepsdruk, verhoormethodes, en de communicatie tussen professionele procesdeelnemers en deskundigen. Het vak Recht en Psychologie richt zich niet op diagnostiek en behandeling in het kader van forensische rapportage en forensische hulpverlening. Deze onderwerpen komen aan bod bij het vak Forensische Psychologie (GMW) en Psychiatrie en Recht (Rechtsgeleerdheid).
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort b-niveau, niet-juridisch
Coördinator drs. M.J. Smilde
Docent(en) Gastdocent(en)
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Enkele artikelen die op de Studentportal (Nestor) zullen worden geplaatst
Enkele hoofdstukken uit: Overtuigend bewijs. Indammen van rechterlijke dwalingen. 2011. Uitgeverij Nieuw Amsterdam. Peter van Koppen 9789046809747 €  22,50
Legal Psychology, 2020. Brave New Books.

Eric Rassin 9789464056938 €  31,99
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Keuzevakken niet juridisch (selectie, zie toelichting) 3 semester I b keuze
Open Colleges - semester I b keuze