IT-Recht voor niet-juristen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGARI70210
Vaknaam IT-Recht voor niet-juristen
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam IT-Recht voor niet-juristen
Leerdoelen Na afronding van dit vak kan de student:

- De belangrijkste rechtsvragen binnen het IT-recht benoemen en beschrijven;
- De juridische knelpunten binnen een IT-vraagstuk onderkennen en op elementair niveau analyseren;
- De invloed van het juridische kader op hun latere werkzaamheden inschatten.
Omschrijving Het vak "IT-Recht voor niet-juristen" heeft als doel om studenten met een achtergrond in informatie- en communicatietechnologie (ICT) kennis te laten maken met de belangrijkste thema’s binnen het IT-recht. Met het groeiende economisch belang van de ICT worden de juridische aspecten van zaken als elektronische handel, automatiseringscontracten, intellectuele eigendom van software en content, computercriminaliteit en beveiliging belangrijker. Samen met de relevante rechtsontwikkelingen zijn deze aspecten van cruciaal belang voor automatiseringsdeskundigen.

"IT-Recht voor niet-juristen" wordt als een Algemeen Vormend Vak (AVV) aangeboden aan alle niet-rechtenstudenten. Enige kennis van informatie- en communicatietechnologie is gewenst.

Onder andere komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Telecommunicatierecht;
- E-commerce;
- Intellectueel eigendomsrecht;
- IT-contracten;
- Cybersecurity;
- Computercriminaliteit;
- Digitale overheid;
- Privacy en persoonsgegevensbescherming.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort alleen extern
Coördinator dr. E.V. Moyakine, LLM.
Docent(en) A. Kamphorst ,dr. E.V. Moyakine, LLM.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
IT-recht (2018) A.M. Klingenberg, E.D.C. Neppelenbroek en T. van Zuijlen 9789462905634 ca. €  29,00
Wettenbundel Internetrecht (Meest recente editie) M.H. Paapst, A.R. Lodder (Uitgever: Kluwer) 9789013138443 ca. €  25,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor een minor rechten of voor studenten die minimaal 45 ECTS hebben behaald in een andere WO-bachelor, mits de collegecapaciteit het toelaat. Het vak is niet toegankelijk voor rechtenstudenten.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1/9/2018 het vak informaticarecht voor niet-juristen (RGARI70110) hebben afgelegd.
Opmerkingen Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer, zie [Kennisbank Rechten onder het kopje 'Informatie voor niet-rechtenstudenten'.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Artificial Intelligence 3 semester I b keuze
Minor Recht 3 semester I b keuze
Open Colleges 1 semester I b keuze