Insolventierecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGAHA90206
Vaknaam Insolventierecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Insolventierecht
Leerdoelen Na afronding van het vak Insolventierecht heeft u specialistische kennis en grondig inzicht verworven in het geldende insolventierecht door verdieping van de kennis die is opgedaan bij het vak Handelsrecht. Daarnaast beschikt u over het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het insolventierecht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en rechtswetenschappelijke literatuur te selecteren, te beoordelen en toe te passen om een juridisch gefundeerd oordeel te geven.
Omschrijving Het insolventierecht regelt de verhouding van door financieel onvermogen in betalingsmoeilijkheden verkerende schuldenaren tot hun schuldeisers. In dit vak wordt eerst aandacht besteed aan de mogelijkheden voor de schuldenaar om buiten een insolventieprocedure om tot een akkoord met de schuldeisers te komen. Daarna worden verschillende insolventieprocedures behandeld, nl. de surseance van betaling en het faillissement. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn:
  • De gevolgen die de opening van deze procedures hebben voor de positie van degenen die partij zijn bij overeenkomsten met de insolvente schuldenaar
  • De positie van schuldeisers met een pand- of hypotheekrecht dan wel een retentierecht na opening van een insolventieprocedure
  • De positie van de fiscus na opening van een insolventieprocedure
  • Taken en aansprakelijkheid van de faillissementscurator
  • Faillissementspauliana en verrekening in faillissement
  • Vereffening van de boedel
  • Grensoverschrijdende insolventieprocedures
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. M.Y. Nethe
Docent(en) mr. R.E. de Vries ,prof. mr. M.L. Lennarts ,mr. dr. M.Y. Nethe ,prof. mr. dr. T.T. van Zanten ,prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Aanbevolen: Arresten insolventierecht, met annotaties t.b.v. het onderwijs en de praktijk. Verzameld door R.D. Vriesendorp, Deventer, Kluwer, laatste druk.
Insolventie, laatste druk J.B. Huizink
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Handelsrecht.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Ondernemingsrecht) - semester I b c. (OC) 5-6
Duale Master - Praktijkmaster Nederlands Recht, Ondernemingsrechtelijke variant 1 semester I b verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  (Verplichte Onderdelen) 4 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze