Frans recht en Franse rechtstaal

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGAAR90305
Vaknaam Frans recht en Franse rechtstaal
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Frans recht en Franse Rechtstaal
Leerdoelen Na afloop van Droit Français heeft de student kennis van en inzicht in de basisbeginselen van het Franse recht, de Franse rechtscultuur en veelgebruikte rechtsterminologie in vergelijkend perspectief met het Nederlandse recht.
De student is in staat:
• een vergelijking op hoofdlijnen te maken tussen het Franse en het Nederlandse recht aan de hand van zelfstandig literatuuronderzoek.
• de Franse juridische basisbegrippen te hanteren.
• zowel schriftelijk als mondeling helder te rapporteren over belangrijke verschillen tussen het Nederlandse en het Franse recht.
Omschrijving In interactieve hoorcolleges maakt u kennis met het constitutionele recht, het bestuursrecht, het privaatrecht en het strafrecht van Frankrijk. Tevens proberen we ons de Franse rechtsterminologie eigen te maken. Eerst wordt u echter ingewijd in de Franse rechtscultuur. Het vak plaatst het Nederlands recht in een rechtsvergelijkend perspectief.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege, zie opmerkingen
(7x2 uur interactief hoorcollege met voordrachten (aanwezigheid verplicht))
Toetsvorm essay, presentatie(s)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. A.J. Wierenga
Docent(en) mr. A.J. Wierenga
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
-
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Verplicht: propedeuse.
  • Dit vak wordt in het Nederlands gegeven en staat niet open voor uitwisselings-studenten.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2016 het vak Droit Francais et langage juridique hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 3 semester II b keuze
Minor Recht 3 semester II b keuze
Open Colleges - semester II b keuze