Inl. Recht voor niet-juristen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGAAR70105
Vaknaam Inl. Recht voor niet-juristen
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding Recht voor niet-juristen
Leerdoelen Na afloop van Inleiding recht voor niet-juristen heeft de student kennis van en inzicht in het recht als coherent, consistent en hiërarchisch systeem onder te verdelen in materieel en formeel publiek- en privaatrecht.
De student is in staat:
  • de juridische basisbegrippen te definiëren;
  • de juridische basisbegrippen te hanteren;
  • een vraagstuk te plaatsen in het juiste (deel)rechtsgebied;
• een vraagstuk op te lossen op elementair wetenschappelijk niveau met behulp van tijdens de cursus opgedane kennis en met toepassing van de relevante wetgeving.
Omschrijving Het onderwijs wordt gegeven in het eerste blok (semester 1a) in de vorm van een zevental hoorcolleges. Het vak heeft een studielast van 5 EC's.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x3 hoorcolleges, derde uur interactief college (lijkt meer op een werkcollege) (twee weken voor het tentamen zijn de colleges online te zien via Studentportal (Nestor)))
Toetsvorm schriftelijk (meerkeuze)(digitaal)
Vaksoort extern, b-niveau, juridisch
Coördinator mr. A.J. Wierenga
Docent(en) mr. dr. B. Roorda ,mr. A.J. Wierenga
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Inleiding in het Nederlandse Recht, laatste druk. J.W.P. Verheugt ca. €  70,00
Wettenklapper (via Studentportal (Nestor) beschikbaar)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Niet toegankelijk voor Rechtenstudenten
Niet-rechtenstudenten: verplicht: propedeuse van de eigen faculteit;
Opmerkingen Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer, zie Kennisbank Rechten, onder het kopje 'Informatie voor niet-rechtenstudenten'.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Minor Misdaad en Straf  (Minor Misdaad en Straf - 30 EC) 3 semester I a keuze
Minor Politiek en Bestuur  ( Minor Politiek en Bestuur - 30 EC) 3 semester I a keuze
Minor Recht  ( Minor Recht - 30 EC) 3 semester I a verplicht
Minor Recht  (Minor Recht - 15 EC) 3 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze
Pre-master programmes FSS  (Pre-master Real Estate Studies) - semester I a keuzegroep