Facultaire Minor History in a Global Perspective

Naam Facultaire Minor History in a Global Perspective
Code MIN-GESC
Faculteit Letteren
ECTS 30
Omschrijving
Duur (in jaren)
Niveau(s) facultaire minor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)