Minor Arctische en Antarctische Studies

Naam Minor Arctische en Antarctische Studies
Code MILET18
Faculteit Letteren
ECTS 30
Omschrijving De poolgebieden spreken tot de verbeelding: ijsberen, poolexpedities, kou, ontberingen en ongerepte natuur. Daar tegenover staan de smeltende ijskappen en het verdwijnende zee-ijs, waardoor nieuwe gas- en olievelden bereikbaar worden en nieuwe scheepvaartroutes mogelijk.

Deze minorruimte richt zich op de poolgebieden. Hierdoor is het moge­lijk om een multidisciplinair overzicht te krijgen van een complexiteit die hoogst relevant is voor de wisselwerking tussen mens en natuur. Door de extreme situatie in de poolgebieden zijn de processen vaak duidelijk te omschrijven en is hun samenhang te benoemen. Daarmee geeft deze minorruimte inzichten die goed te projecteren zijn op andere delen van de wereld. Deze inzichten kun je toepassen in allerlei vakgebieden: van bio­logie tot politicologie en van geschiedenis tot geografie. Je krijgt te maken met docenten, die vanuit hun vakgebied ook internationaal meepraten over beleid en strategie in de poolgebieden.

Na afronding van deze minorruimte heb je een goed overzicht van de eco­logische, geografische, historische en culturele relaties die een rol spelen binnen de poolgebieden, maar ook tussen de poolgebieden en de rest van de wereld. Vanuit meerdere disciplines ben je in staat om het nieuws uit de poolgebieden te onderbouwen.

De minorruimte is een goede voorbereiding op je toekomstige loopbaan, omdat je leert om kritische beoordelingen te maken, presentaties te geven, teksten te schrijven en visies te ontwikkelen, zowel zelfstandig als in groepsverband. Kennis van de Arctische gebieden is in een toenemend aan­tal organisaties van belang. Bedrijven als Heerema, Gasterra en Royal Has­koning opereren steeds meer in de Arctische gebieden. Maar ook NGO’s als het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en het Netherlands Centre for Indigenous People houden zich met de poolgebieden bezig. En natuurlijk is er een grote behoefte aan wetenschappelijk onderzoek om de gevolgen van klimaatverandering te duiden.

Meer informatie: arctisch@rug.nl
Duur (in jaren) 1
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)