Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen

Naam Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen
Code
Faculteit Letteren
ECTS
Omschrijving
Duur (in jaren) 3
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands

Bekijk studieprogramma (vakken)