Informatie over Ma psychologie (EN)

Hieronder staan het programma en de vakomschrijvingen van Ma psychologie (EN) Klik op de naam van een vak in een schema om naar de omschrijving te gaan.

» Jaar 1 (Ma psychologie (keuze vakken))
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarkeuzePSMFK-1CS: Interventies in Klinisch Forensische Psy & ViEngels en Nederlands5variabel
 keuzePSMKK-6Capita Selecta TherapyEngels en Nederlands5
 keuzePSMKK-7Capita Selecta Experimentele PsychopathologieEngels en Nederlands5
 keuzePSM-LTLiteratuurtentamenEngels en Nederlandsvariabel
semester I bkeuzePSMNK-5Capita Selecta Clinical NeuropsychologyEngels5variabel
semester II akeuzePSMPK-1Boundaries of PsychologyEngels52
semester II bkeuzePSMNK-5Capita Selecta Clinical NeuropsychologyEngels5variabel
» Jaar 1 (Ma psychologie (Applied Cognitive Neuroscience))
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarkeuzePSEMACI-10Master's Internship Applied Cognitive NeuroscienceEngels10
 keuzePSEMACI-20Master's Internship Applied Cognitive NeuroscienceEngels20
 keuzePSEMACT-10Master's Thesis Applied Cognitive NeuroscienceEngels10variabel
 keuzePSEMACT-20Master's Thesis Applied Cognitive NeuroscienceEngels20variabel
semester I akeuze FPSMCB-3Trends in Cognitive NeuroscienceEngels52
 keuze SPSMCV-2Data Collection and Analysis for Cogn. Neurosc.Engels52
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
semester I bkeuze FPSMCB-4Applied Cognitive NeuroscienceEngels53
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Applied Social Psychology))
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarkeuzePSEMST-20Master's Thesis applied social psychologyEngels20variabel
semester I akeuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMSB-11Health PsychologyEngels52
 keuze FPSMSB-2Environmental psychologyEngels52
 keuze MPSMSM-1Adv. Res. methods in social and organizational psyEngels5
semester I bkeuze FPSMSB-12Cultural PsychologyEngels52
 keuze SPSMSV-3Designing InterventionsEngels520
semester IIkeuzePSEMSI-10Master's Internship applied social psychologyEngels10variabel
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
 keuze SPSMSV-6Personal and societal changeEngels53
semester II bkeuze FPSMSB-13Diversity in society: current issues and challengeEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Clinical Forensic Psychology & Victimology) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarkeuzePSEMFI-10Master Internship Clinical Forensic Psychology & VEngels10
 keuzePSEMFI-20Master Internship Clinical Forensic Psychology & VEngels en Nederlands20
 keuzePSEMFT-10Master Thesis Clinical Forensic Psychology & VictiEngels10variabel
 keuzePSEMFT-20Master Thesis Clinical Forensic Psychology & VictiEngels20variabel
semester I akeuze FPSMFB-1Crime & psychological vulnerabilityEngels5variabel
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
semester I bkeuze FPSMFB-2Crime & psychological assessment and interventionsEngels5variabel
 keuze SPSMFV-1Clinical Forensic SkillsEngels5variabel
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Clinical neuropsychology) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarkeuzePSEMNI-10Master's Internship Clinical NeuropsychologyEngels10
 keuzePSEMNT-20Master's Thesis Clinical NeuropsychologyEngels20variabel
semester I akeuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMNB-3Neuropsychology & psychiatric disordersEngels52
 keuze SPSMNV-2Neuropsychological AssessmentEngels5
semester I bkeuze MPSMNM-2Research Methods in Clinical NeuropsychologyEngels52
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
 keuze FPSMNB-1Advanced clinical neuropsychologyEngels52
 keuze SPSMNV-2Neuropsychological AssessmentEngels5
semester II bkeuze FPSMNB-5Neuropsychological rehabilitation and treatmentEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Clinical Psychology) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarkeuze FPSMKB-8Capita Selecta Diagnostic Models and StrategiesEngels en Nederlands5
 keuzePSEMKI-10Master's Internship Clinical PsychologyEngels10
 keuzePSEMKT-20Master's Thesis Clinical PsychologyEngels20variabel
semester I akeuze FPSMKB-1Evidence-based interventionsEngels52
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
semester I bkeuze FPSMKB-7Cognitive Models in PsychopathologyEngels52
semester II akeuze SPSMKV-3Clin. interv. and e-health for adults and youthEngels56
 keuze MPSMM-6Test constructionEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Environmental Psychology) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarkeuzePSEMEI-10Master Internship Environmental PsychologyEngels10
 keuzePSEMET-20Master Thesis Environmental PsychologyEngels20variabel
semester I akeuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMSB-2Environmental psychologyEngels52
 keuze MPSMSM-1Adv. Res. methods in social and organizational psyEngels5
semester I bkeuze SPSMSV-3Designing InterventionsEngels520
semester II akeuze FPSMEB-3Selected topics in environmental psychologyEngels5variabel
 keuze MPSMM-6Test constructionEngels52
 keuze SPSMSV-6Personal and societal changeEngels53
semester II bkeuze FPSMEB-4Interdisciplinary perspectives on sustainabilityEngels54
» Jaar 1 (Ma psychologie (Talent Development and Creativity) )
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarkeuzePSEMDI-10Master Internship Talent Development and CreativitEngels10
 keuzePSEMDT-20Master Thesis Talent Development and CreativityEngels20variabel
semester I akeuze SPSMAV-5CoachingNederlands54
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMOB-7Talent Development & CreativityEngels52
semester I bkeuze SPSMAV-5CoachingNederlands54
 keuze MPSMOM-1Analyzing Individual DevelopmentEngels52
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
 keuze FPSMOB-9Competence and MotivationEngels52
semester II bkeuze SPSMAV-5CoachingNederlands54
 keuze FPSMDB-2Talent AssessmentEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Theory and History of Psychology))
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarkeuzePSEMRI-10Master Internship Theory and History of PsychologyEngels10variabel
 keuzePSEMRT-20Master Thesis Theory and History of PsychologyEngels20variabel
semester Ikeuze SPSMRV-1Writing SkillsEngels5variabel
semester I akeuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze FPSMRB-2Conceptual Issues in PsychologyEngels5variabel
semester I bkeuze MGMREMA02Qualitative Research MethodsEngels5variabel
 keuze FPSMRB-1Brain, Consciousness and SocietyEngels5variabel
semester II akeuze MPSMM-6Test constructionEngels52
» Jaar 1 (Ma psychologie (Work, Organizational and Personnel Psychology))
PeriodeTypeCodeNaamTaalECTSUren
hele jaarkeuzePSEMAI-10Master's Internship Work, Organizational and PersoEngels en Nederlands10
 keuzePSEMAT-20Master's Thesis Work, Organizational and Pers PsyEngels20variabel
semester I akeuze FPSMAB-12Personnel SelectionEngels52
 keuze SPSMAV-5CoachingNederlands54
 keuze MPSMM-2Repeated MeasuresEngels5variabel
 keuze MPSMSM-1Adv. Res. methods in social and organizational psyEngels5
semester I bkeuze FPSMAB-7Power and LeadershipEngels52
 keuze SPSMAV-5CoachingNederlands54
 keuzePSMSV-3Designing InterventionsEngels520
semester II akeuze FPSMAB-8Creativity & innovation in organizationsEngels52
 keuze MPSMM-6Test constructionEngels52
semester II bkeuze FPSMAB-13Aging at Work and Career DevelopmentEngels52
 keuze SPSMAV-5CoachingNederlands54

Toon korte vakomschrijvingen