Electives (RT, tutorial, course unit)

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THRMEERTT2
Vaknaam Electives (RT, tutorial, course unit)
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Electives (research traineeship, tutorial, extra course unit)
Leerdoelen
Omschrijving Research Master Students scan choose to either:

1)Do a Research Traineeship - https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/show?code=THRMRT5

2)Do a Tutorial - https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/show?code=THRMT5-1

3)Follow an extra course from option group A, B, C or D - https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=2334
Uren per week
Vaksoort
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Programme Theology and Religious Studies (Research) 2 semester I verplicht