Perspectives on RHW

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THM-PRHW
Vaknaam Perspectives on RHW
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Perspectives on Religion, Health and Wellbeing
Leerdoelen Na afronding van deze module kunnen studenten:
  • Thema's rondom religie, gezondheid en welzijn bespreken vanuit diverse onderzoeksdisciplinaire perspectieven
  • Reflecteren op de verschillen tussen disciplinaire perspectieven in relatie tot thema's rondom religie, gezondheid en welzijn
  • Verschillende disciplinaire perspectieven identificeren in wetenschappelijke literatuur in relatie tot een casus uit gezondheid- en welzijnsgerelateerde praktijken en/of beleid
  • Deze perspectieven en literatuur gebruiken voor een probleemanalyse en het formuleren van een onderzoeksvraag naar aanleiding van de casus.
Omschrijving In deze module werken we toe naar theoretische en interdisciplinaire sensitiviteit, die een basishouding vormt voor de rest van het studierichtingen Religion, Health and Well-being en Werk en Zingeving. Door middel van literatuur en groepsdiscussies onderzoeken we diverse perspectieven op vragen gerelateerd aan religie, gezondheid en welzijn en hun consequenties voor gezondheid- en welzijnsgerelateerde praktijken en beleid. We oefenen onze reflectieve en onderzoeksvaardigheden door een probleemanalyse en een onderzoeksvraag te ontwikkelen op basis van een casus uit de media.
Uren per week 2
Onderwijsvorm group discussion, lectures, self-study
Toetsvorm assignments
(verwerkingsopdrachten (40%), verslag (60%))
Vaksoort master
Coördinator dr. A. Visser-Nieraeth
Docent(en) G. Andrejc, PhD. ,dr. K.E. Knibbe ,prof. dr. J.K. Muthert ,dr. A. Visser-Nieraeth
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Various articles
Entreevoorwaarden geen
Opmerkingen
  • Research master studenten kunnen deze cursus volgen maar zullen een andere cursuscode hebben: THRM-PRHW. Om deze cursus als ResMa-student te volgen, zullen zij licht gewijzigde opdrachten uitvoeren. Dit zal worden uitgelegd in de cursusgids.
  • In het geval van een noodsituatie en overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, kunnen er veranderingen noodzakelijk zijn in het rooster en de toetsing. De docent zal je in dat geval zo snel mogelijk informeren over deze veranderingen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Exchange programme: mastermodules 1 semester I a keuzegroep
Ma Programma Geestelijke Verzorging - deeltijd 1 semester I a verplicht
Ma Programma Geestelijke Verzorging - voltijd 1 semester I a verplicht
Ma Programme Religion, Health and Wellbeing - Ethics and diversity 1 semester I a verplicht
Ma Programme Theology and Religious Studies (Research) 1 semester I a keuzegroep
Ma Programme Theology and Religious Studies (Research) 2 semester I a keuzegroep
Ma Programme Werk en Zingeving 1 semester I a verplicht