Ethiek in de zorg

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THM-ME
Vaknaam Ethiek in de zorg
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ethiek in de zorg
Leerdoelen In deze cursus ontwikkelen studenten

1. basiskennis en inzicht in de ethiek van de gezondheidszorg, toegepast op formele zorgkaders en informele zorgrelaties;
2. het vermogen om de ethische dimensie van zorg te herkennen en te analyseren met basisconcepten uit ethische theorieën, met speciale nadruk op zorgethiek als een duidelijk omlijnde benadering van ethische theorie en praktijk;
3. de basisvaardigheid om beroepshalve op te treden als ethisch expert, bijv. als geestelijk verzorger, ethisch adviseur of een soortgelijke hoedanigheid.
Omschrijving Ethiek gaat niet alleen over ethische dilemma's op de werkplek, maar ook over hoe zorgaspecten tot uitdrukking komen in het beleid van een organisatie en hoe de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger gestalte krijgt. De module Ethiek en Gezondheidszorg brengt twee gebieden van de ethiek samen: 1. Ethische theorie; en 2. Toegepaste zorgethiek als een interdisciplinair gebied met aandacht voor concrete casestudy’s en specifieke contexten.

In het theoretische gedeelte ligt de nadruk op de traditionele ethische theorieën, zoals deontologische (Kantiaanse), utilitaire en deugdethiek, en die zorgethiek als unieke en relatief recente benadering in de ethische theorie en praktijk. Deze theorieën zullen worden onderzocht in relatie tot de context van zorgrelaties. Ook aan concepten die doorgaans niet centraal staan in de theorie van de ethiek, zoals emoties, kwetsbaarheid, erkenning en afhankelijkheid, zal aandacht worden besteed.

In het toegepaste deel worden geselecteerde contexten geanalyseerd waarin de zorg voor ouderen en andere kwetsbare leden van de samenleving is georganiseerd, met speciale aandacht voor de Nederlandse context. Er wordt aandacht besteed aan het mondiale (gemondialiseerde) karakter van de hedendaagse bio-ethiek. Tot de geselecteerde onderwerpen behoren euthanasie en het gebruik van nieuwe technologieën in de ouderenzorg.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm nog niet bekend
(Research essay)
Vaksoort master
Docent(en) G. Andrejc, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be Announced
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
  • Volledige literatuur wordt vóór aanvang van het cursusonderdeel bekendgemaakt. Studenten hoeven de boeken en artikelen niet aan te schaffen. Ze zijn ofwel beschikbaar in elektronische vorm of kunnen worden gekopieerd in de bibliotheek.
  • Research master studenten kunnen deze cursus volgen maar zullen een andere cursuscode hebben: THRM-ME.
  • In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Programma Geestelijke Verzorging - deeltijd 2 semester I a verplicht
Ma Programma Geestelijke Verzorging - voltijd 1 semester I a verplicht
Ma Programme Religion, Health and Wellbeing - Ethics and diversity 1 semester I a verplicht
Ma Programme Theology and Religious Studies (Research) 2 semester I a keuzegroep
Ma Programme Theology and Religious Studies (Research) 1 semester I a keuzegroep