Pedagogiek

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2022/23
Vakcode TEM0805
Vaknaam Pedagogiek
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b en semester II a (De trainingen 'communicatie in de klas' (5 x 3 uur) vinden plaats vanaf het begin van semester Ia en worden geroosterd buiten het reguliere programma om.)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Pedagogiek
Leerdoelen Door het volgen van de training Communicatie in de klas wordt de student zich bewust van het effect van het pedagogisch handelen en het non-verbale gedrag op klassensituaties en weet de student wat hij/zij kan doen om daarin desgewenst verandering aan te brengen.
De student kan daarnaast:
• de omgang van docenten met leerlingen vanuit didactisch en pedagogisch perspectief analyseren
• de omgang van docenten met leerlingen evalueren.
• een persoonlijke visie op de rol van docenten in het bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen formuleren en onderbouwen.
Omschrijving Bij het vak Pedagogiek staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren centraal en de manieren waarop contexten (o.a. ‘thuis’ en ‘school’) daarop invloed uitoefenen. Bij het onderdeel communicatie in de klas van dit vak, gaat het om ‘pedagogiek in het klein’. Tijdens een aantal apart georganiseerde trainingen leert de student in een kleine werkgroep wat het effect van je lichaamshouding en stemgebruik is op leerlingen/groepen en wat er in de non-verbale communicatie gedaan kan worden om regie te houden. Het deel communicatie in de klas is een verplicht handelingsdeel bij dit vak.
Tijdens de (online) hoor- en werkcolleges bij het vak pedagogiek focussen we ons op ‘pedagogiek in het groot’: de invloed van onderwijs op de brede ontwikkeling van jongeren. We gaan kijken naar opvattingen over doelen van onderwijs, de pedagogische taak van de docent, de (morele) vorming van leerlingen en passen dit toe op actuele onderwijsdiscussies over bijvoorbeeld projectonderwijs, gepersonaliseerd leren en 21ste-eeuwse vaardigheden. Daarnaast staan we stil bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief: hoe kunnen we het leren en welzijn van schoolgaande jeugd begrijpen vanuit wat we weten over bijvoorbeeld morele ontwikkeling, zelfbeeld en motivatie?
Uren per week variabel
Onderwijsvorm divers
(Online modules en werkgroepen)
Toetsvorm Schriftelijk eindproduct
(Schriftelijke tentamenopdracht)
Vaksoort Master
Coördinator A.T. Verkade, MSc.
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Geïntegreerd Pedagogisch Handelen, Uitgever: Coutinho J. Onstenk 9789046906422
Aanvullende artikelen (worden verstrekt)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Vakcoördinator: A.T. Verkade
Aanspreekpunt Communicatie in de klas: Henrike Cuperus
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 2 semester I b en semester II a verplicht
M Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 2 semester I b en semester II a verplicht
M Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 2 semester I b en semester II a verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 1 semester I b en semester II a verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 1 semester I b en semester II a verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 1 semester I b en semester II a verplicht
MSc Science Education and Communication: Educatie  (Compulsory course units) 2 semester I b en semester II a verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 2 semester I b en semester II a verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 2 semester I b en semester II a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Duits (2jr na Bachelor) 2 semester I b en semester II a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels (2 jr na bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Frans (2jr na bachelor) 2 semester I b en semester II a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Fries (2jr na bachelor) 2 semester I b en semester II a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 2 semester I b en semester II a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Nederlands (2jr na Ba) 2 semester I b en semester II a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Spaans (2jr na bachelor) 2 semester I b en semester II a verplicht