Vakdidactiek 3

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2022/23
Vakcode TEM0710
Vaknaam Vakdidactiek 3
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Voorbereidende bijeenkomsten vinden al plaats aan het eind van Ib)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Vakdidactiek 3
Leerdoelen De student kan na het volgen van het vakspecifieke deel van Vakdidactiek 3 (4 ECTS):
• de eigen visie op het schoolvak formuleren en toelichten.
• effectieve leerstrategieën beschrijven en gebruiken in de voorbereiding van het onderwijs.
• implicaties van onderzoek voor de lespraktijk verwoorden en gemaakte keuzes onderbouwen met wetenschappelijke kennis
Daarnaast worden bij het vakspecifieke deel schoolvakspecifieke doelen getoetst. Deze verschillen voor ieder schoolvak.
De student kan daarnaast na het volgen van het onderdeel Lesson Study binnen Vakdidactiek 3 (6 ECTS):
• lessen ontwerpen op basis van concrete leerdoelen en didactische keuzes in het lesontwerp verantwoorden.
• de implicaties van onderzoek voor de lespraktijk verwoorden en gemaakte keuzes onderbouwen met wetenschappelijke kennis
Omschrijving Met de kennis die de student in de funderende fase van de opleiding heeft opgedaan gaat de student bij Vakdidactiek 3 verder de diepte in. Wat de student leert, is hoe je nog systematischer en onderzoeksmatiger kunt kijken naar het leren van leerlingen. De student doet, met collegastudenten, onderzoek naar het effect van diens onderwijs op het leren van leerlingen, naar wat een effectief maakt en hoe onderwijs verbeterd kan worden op basis van dat onderzoek. De methode die we daarvoor gebruiken is Lesson Study. De student wordt daarop voorbereid tijdens (werk)colleges. De student ontvangt groepsgewijze begeleiding en gaat het geleerde onder begeleiding toepassen in de onderwijspraktijk. Parallel aan wat er van de student verwacht wordt tijdens Masterstage 3 worden, in online modules thema’s behandeld die de student helpen in het (vak)onderwijs, inzicht te krijgen in welke psychologische processen het leren van leerlingen sturen (metacognitie) en daarop ingespeeld kan worden. Tenslotte maakt de student kennis met de voor zijn schoolvak relevante nieuwe of ontwikkelingen en specifieke (of juist vakoverstijgende) didactieken.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Hoor- en werkcolleges, Opdrachten, Zelfstudie
(Colleges, (groeps-)opdrachten, zelfstudie)
Toetsvorm Presentatie, Schriftelijk eindproduct, Schriftelijk verslag
(Vakspecifiek: Schriftelijke tentamenopdracht, Lesson Study: Schriftelijke tentamenopdracht)
Vaksoort Master
Coördinator A.T. Verkade, MSc.
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Geïntegreerd Pedagogisch Handelen, Uitgever: Coutinho J. Onstenk 9789046906422
Aanvullende artikelen (worden verstrekt)
Lesson Study: een praktische gids voor het onderwijs. Uitgever: Maklu. S, de Vries, N. Verhoef, S.L. Goei. 9789044134049
Wijze Lessen, 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. https://www.ou.nl/documents/846784/0/Wijze_Lessen_digitaal_160919.pdf/53ce9ca8-c213-ebc6-d674-ac24f78596ef T. Surman, K. Vanhoyweghen, D. Sluijsmans, G. Camp, D. Muijs, P. Kirschner
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Vakcoördinator: Anna Verkade MSc (a.t.verkade@rug.nl)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 2 semester II verplicht
M Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 2 semester II verplicht
M Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 2 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 1 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 1 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 1 semester II verplicht
MSc Science Education and Communication: Educatie  (Compulsory course units) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Duits (2jr na Bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels (2 jr na bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Frans (2jr na bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Fries (2jr na bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Nederlands (2jr na Ba) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Spaans (2jr na bachelor) 2 semester II verplicht