Vakdidactiek 2

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2022/23
Vakcode TEM0605
Vaknaam Vakdidactiek 2
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Vakdidactiek 2
Leerdoelen De student kan:
• het leren van leerlingen zichtbaar maken
• het leren van leerlingen analyseren
• de kwaliteit van toetsen beoordelen
• beschrijven welke manieren er zijn om te differentiëren.
• de implicaties van onderzoek voor de lespraktijk verwoorden en gemaakte keuzes onderbouwen met wetenschappelijke kennis.
Omschrijving Bij Vakdidactiek 2 staan de colleges (wederom geconcentreerd in bijeenkomsten met de vakdidacticus) en opdrachten in het teken van het verder verfijnen van het vermogen van de student om goed doordacht (ook digitaal) onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren. We richten de focus nog wat explicieter op het leren van leerlingen. De student leert analyseren hoe leerlingen het schoolvak leren, hoe je dit leren van leerlingen zichtbaar kunt maken en hoe je leren adequaat kunt toetsen. Daarbij wordt er voortdurend aandacht besteed aan de gebruikswaarde van (wetenschappelijk) onderzoek in dit verband. Ook dit van wordt ondersteund met thematische verdiepende en aanvullende online modules.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm divers
(Online modules en vakspecifieke colleges)
Toetsvorm Schriftelijk eindproduct
(Schriftelijke tentamenopdracht)
Vaksoort Master
Coördinator A.T. Verkade, MSc.
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Aanvullende artikelen worden verstrekt
Wijze Lessen, 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. https://www.ou.nl/documents/846784/0/Wijze_Lessen_digitaal_160919.pdf/53ce9ca8-c213-ebc6-d674-ac24f78596ef T. Surma, K. Vanhoyweghen, D. Sluijsmans, G. Camp, D. Muijs, P. Kirschner
Geïntegreerd Pedagogisch Handelen, Uitgever: Coutinho J. Onstenk 9789046906422
Entreevoorwaarden Toegelaten tot de opleiding
Opmerkingen Vakcoördinator: Anna Verkade, MSc (a.t.verkade@rug.nl)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 2 semester I b verplicht
M Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 2 semester I b verplicht
M Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 2 semester I b verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 1 semester I b verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 1 semester I b verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 1 semester I b verplicht
MSc Science Education and Communication: Educatie  (Compulsory course units) 2 semester I b verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 2 semester I b verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 2 semester I b verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Duits (2jr na Bachelor) 2 semester I b verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels (2 jr na bachelor) 2 semester I b verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Frans (2jr na bachelor) 2 semester I b verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Fries (2jr na bachelor) 2 semester I b verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 2 semester I b verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Nederlands (2jr na Ba) 2 semester I b verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Spaans (2jr na bachelor) 2 semester I b verplicht