Vakdidactiek 1

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2022/23
Vakcode TEM0505
Vaknaam Vakdidactiek 1
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Vakdidactiek 1
Leerdoelen De student kan:
• vanuit vakdidactisch perspectief onderbouwen hoe een les past in het curriculum van het schoolvak en je kunt de relatie van de leerstof voor je vak met de kerndoelen en eindtermen beschrijven.
• lesmateriaal en methodes, inclusief digitale leermiddelen en lesmaterialen, beoordelen
• verschillende leer- en onderwijstheorieën beschrijven die voor je onderwijspraktijk relevant zijn
• effectieve cognitieve strategieën herkennen en benoemen
• implicaties van onderzoek voor de lespraktijk verwoorden en gemaakte keuzes onderbouwen met wetenschappelijke kennis
Omschrijving In het onderdeel Vakdidactiek 1 staan de bijeenkomsten met de studenten van hetzelfde schoolvak en de vakdidacticus centraal. Daar leert de student werken met bestaand lesmateriaal, hoe een les past in een langere leerlijn, etc. Dat gebeurt op grond van kennis over het schoolcurriculum en over de eindtermen van het vak. Verder wordt er aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop je de pedagogische en didactisch keuzes die je maakt kunt verantwoorden op grond van wat weten uit onderzoek over het leren van leerlingen. De bijeenkomsten met de vakdidacticus worden aangevuld en verdiept met thematisch online modules en opdrachten.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm divers
(Online modules en vakspecifieke colleges)
Toetsvorm Presentatie
((Poster)presentatie)
Vaksoort Master
Coördinator A.T. Verkade, MSc.
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Aanvullende artikelen worden verstrekt
Wijze Lessen, 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. https://www.ou.nl/documents/846784/0/Wijze_Lessen_digitaal_160919.pdf/53ce9ca8-c213-ebc6-d674-ac24f78596ef T. Surma, K. Vanhoyweghen, D. Sluijsmans, G. Camp, D. Muijs, P. Kirschner
Geïntegreerd Pedagogisch Handelen, Uitgever: Coutinho J. Onstenk 9789046906422
Entreevoorwaarden Educatieve Master: Basiscursus Master Lerarenopleiding (TEM0105) en Masterstage 1 (TEM0205)
Opmerkingen Vakcoördinator: Anna Verkade, MSc (a.t.verkade@rug.nl)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 2 semester I a verplicht
M Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 2 semester I a verplicht
M Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 2 semester I a verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 1 semester I a verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 1 semester I a verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 1 semester I a verplicht
MSc Science Education and Communication: Educatie  (Compulsory course units) 2 semester I a verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 2 semester I a verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 2 semester I a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Duits (2jr na Bachelor) 2 semester I a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels (2 jr na bachelor) 2 semester I a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Frans (2jr na bachelor) 2 semester I a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Fries (2jr na bachelor) 2 semester I a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 2 semester I a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Nederlands (2jr na Ba) 2 semester I a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Spaans (2jr na bachelor) 2 semester I a verplicht