Masterstage 3 Lerarenopleiding

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2022/23
Vakcode TEM0410
Vaknaam Masterstage 3 Lerarenopleiding
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Voor de masters LVHO (Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs) vindt de start plaats halverwege semester IIa)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterstage 3 Lerarenopleiding
Leerdoelen De student is na afloop van deze stage startbekwaam om als eerstegraads docent te functioneren.
We gaan opnieuw na of de student de leerdoelen van Masterstage 1 en 2 beheerst: die vormen de basis.
De student kan daarnaast:
• leerlingen leerstrategieën aanleren
• keuzes in de voorbereiding van onderwijs onderbouwen op basis van de kennis over motivatie van leerlingen
• de eigen visie op het docentschap formuleren en toelichten
• de eigen professionele ontwikkeling monitoren en sturen
Omschrijving Masterstage 3 loopt de student in de regel op dezelfde school als Masterstage 2. De student bouwt voort op ervaringen tijdens Masterstage 2 (de doelen van MS1 en MS2 worden ook opnieuw getoetst) en wordt in de gelegenheid gesteld om meer te gaan experimenteren met werkvormen en zelf ontwikkelde leermiddelen. Specifieke aandacht zal daarbij ook gericht zijn op de vraag of de student in staat is leerlingen gewenste leerstrategieën aan te leren. De student brengt de (theoretische en praktische) inzichten opgedaan bij de onderdelen Vakdidactiek 2 en 3 en Pedagogiek in de praktijk, terwijl hij de onderwijspraktijk ook onderwerp van onderzoek maakt. Tijdens Masterstage 3 maakt de student de onderzoekscyclus rond de eigen professionele ontwikkeling rond. Hij verricht opnieuw een meting naar de stand van zaken rond de professionele ontwikkeling (maakt daarbij opnieuw gebruik van gegevens uit een opnieuw af te nemen leerlingenquête en observaties door de vakcoach), analyseert deze (mede op grond van theoretisch inzicht) en doet verslag van de uitkomsten daarvan en van de mate waarin de student zijn oorspronkelijke plan (zie Masterstage 2) gerealiseerd heeft. De activiteiten die de student verder verricht tijdens Masterstage 3 komen overeen met die in Masterstage 2 (zie aldaar).
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Stage
Toetsvorm Bekwaamheidsprofiel, Stageverslag
(Beoordelingsgesprek op grond verslag professionele ontwikkeling en bekwaamheidsdossier)
Vaksoort Master
Coördinator drs. S. Tuenter
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Masterstage 2 (TEM0315)
Opmerkingen Vakcoördinator: drs. Saskia Tuenter (s.tuenter@rug.nl)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 2 semester II verplicht
M Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 2 semester II verplicht
M Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 2 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 1 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 1 semester II verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 1 semester II verplicht
MSc Science Education and Communication: Educatie  (Compulsory course units) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Duits (2jr na Bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels (2 jr na bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Frans (2jr na bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Fries (2jr na bachelor) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Nederlands (2jr na Ba) 2 semester II verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Spaans (2jr na bachelor) 2 semester II verplicht