Masterstage 2 Lerarenopleiding

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2022/23
Vakcode TEM0315
Vaknaam Masterstage 2 Lerarenopleiding
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b en semester II a (semester I voor studenten in het tweede jaar van de Educatieve Master, voor LVHO semester Ib en IIa)
ECTS 15
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterstage 2 Lerarenopleiding
Leerdoelen We gaan opnieuw na of de student de leerdoelen van Masterstage 1 beheerst: die vormen de basis.
De student kan daarnaast binnen het onderwijs leerlingen van 12 tot 18 jaar:
• leerlingen activeren in de les
• werken in samenspraak met collega's, ouders en andere betrokkenen
Omschrijving Bij Masterstage 2 gaan we opnieuw na of de student doelen van Masterstage 1 beheerst: die vormen immers de basis. Daar bovenop wordt de student uitgedaagd te laten zien dat hij leerlingen kan activeren en motiveren in de les. Verder wordt van de student verwacht dat hij aantoont dat hij planmatig en navolgbaar kan werken aan de eigen ontwikkeling en dat hij in staat is zijn werk in samenspraak met collega’s, ouders en andere betrokkenen uit te voeren. Om dat te leren, krijgt de student in toenemende mate verantwoordelijk voor het onderwijs aan ‘eigen’ klassen. Net als in Masterstage 1 verzamelt de student tijdens deze stage gericht informatie over de kwaliteit van wat hij doet, o.a. door lessen te laten observeren (door coach en vakdidacticus), door gericht op zoek te gaan naar feedback en door naar leerlingoordelen te vragen. Die gegevens analyseert de student en op grond daarvan maakt de student een (met theoretische inzichten onderbouwd) ontwikkelplan.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Stage
Toetsvorm Bekwaamheidsprofiel, Stageverslag
(Beoordelingsgesprek op grond van ontwikkelplan, stageverslag en bekwaamheidsdossier)
Vaksoort Master
Coördinator drs. S. Tuenter
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Masterstage 1 (TEM0205)
*voor studenten van de Master Educatie en Communicatie (bètavakken)is het afronden van het Research Project verplicht om met dit vak te starten
Opmerkingen Vakcoördinator: drs. Saskia Tuenter (s.tuenter@rug.nl)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 2 semester I verplicht
M Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 2 semester I verplicht
M Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 2 semester I verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen  (Richting: BI, IN, NA, SK & WI) 1 semester I b en semester II a verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  (Richting: AK, EC, FI, GS, GL, MA) 1 semester I b en semester II a verplicht
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen  (Richting: DU, EN, FA, FR, GR, NE, SP) 1 semester I b en semester II a verplicht
MSc Science Education and Communication: Educatie  (Compulsory course units) 2 semester I b en semester II a verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis (2jr) 2 semester I verplicht
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 2 semester I b en semester II a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Duits (2jr na Bachelor) 2 semester I verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels (2 jr na bachelor) 2 semester I verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Frans (2jr na bachelor) 2 semester I verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Fries (2jr na bachelor) 2 semester I b en semester II a verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 2 semester I verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Nederlands (2jr na Ba) 2 semester I verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Spaans (2jr na bachelor) 2 semester I verplicht